Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Dzień Migranta

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17 listopada 20021. Dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Migranta, który co roku stwarza okazję wspólnocie kościelnej, a także obywatelskiej do refleksji nad tym ważnym i złożonym zjawiskiem społecznym.

Jako temat dzisiejszych obchodów biskupi włoscy wybrali słowa apostoła Pawła: «przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was» (Rz 15, 7). Przygarniając każdego człowieka, w Chrystusie Bóg stał się «migrantem» wędrującym po ścieżkach czasu, aby nieść wszystkim Ewangelię miłości i pokoju. Kontemplując tę tajemnicę musimy być gotowi przyjąć każdego i uznać, że jest dzieckiem jedynego Ojca niebieskiego, a zatem naszym bratem.

2. Żyjemy w czasach głębokich przemian, które obejmują pojedyncze osoby, grupy etniczne i narody. Także dziś obserwuje się poważne nierówności, zwłaszcza pomiędzy północą a południem globu. Powoduje to, że ziemia, która w coraz większym stopniu staje się «globalną wioską», jest niestety dla jednych miejscem ubóstwa i nędzy, podczas gdy w rękach innych skupione są wielkie bogactwa. W tej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo, że «inny» zostanie niejednokrotnie uznany za rywala, tym bardziej jeżeli różni się językiem, narodowością i kulturą.

Dlatego ważne jest szerzenie ducha gościnności, który w praktyce społecznej powinien przejawiać się we wrażliwości zwłaszcza na sytuację tych, którzy są w potrzebie. Każdy powinien przyczyniać się do tego, by świat stawał się lepszy, poczynając od środowiska, w którym żyje i pracuje. Ufam całym sercem, że rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty kościelne i świeckie będą w coraz większym stopniu stawały się środowiskami uczącymi gościnności, współżycia obywatelskiego, owocnego dialogu. Imigranci ze swej strony powinni umieć uszanować prawa państwa, które ich przyjmuje, co pomoże im lepiej włączyć się w nowy kontekst społeczny.

3. Maryja, Dziewica Przyjmująca, jest symbolem i wzorem Kościoła, który powinien być domem otwartym dla wszystkich ludzi i narodów. Bóg, aby przybrać naszą ludzką naturę, zapukał do serca Maryi i usłyszał Jej pełne wiary i miłości «tak». Niech Ona pomaga nam otwierać się na potrzeby braci, w szczególności tych, którzy znajdują się w najtrudniejszych sytuacjach.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Jan Paweł II powiedział:

Każdego roku w tę niedzielę wspominamy ofiary wypadków drogowych. Proszę Pana w szczególny sposób, aby przyjął do swej miłości tych wszystkich, którzy ponieśli tragiczną śmierć w wypadkach samochodowych; powierzam też troskliwej miłości Matki Bożej licznych rannych i tych, którzy odnieśli trwałe kalectwo, jak również ich rodziny, i apeluję do wszystkich o okazywanie im solidarności. Na koniec gorąco proszę kierowców, aby w imię szacunku dla drugiego człowieka ostrożnie i odpowiedzialnie prowadzili pojazdy.

Pragnę powiedzieć, że jestem głęboko poruszony i łączę się w bólu z rodzinami ofiar okrutnego zamachu, do którego doszło w ubiegły piątek w Hebronie w Ziemi Świętej, nieopodal grobu patriarchy Abrahama — uznawanego za naszego wspólnego ojca w wierze — wkrótce po zakończeniu przez zebraną tam ludność modlitwy.

Modląc się o wieczny odpoczynek dla tych, którzy zginęli, proszę Pana, aby obdarzył wszystkich odwagą potrzebną do odnalezienia drogi sprawiedliwości i pokoju.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: globalna wioska emigracja migracja migrant wypadek drogowy immigracja ruch drogowy Hebron
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W