Z Eucharystii czerpiemy siłę

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.02.2005

1. Rekolekcje, w których uczestniczyłem wraz z wieloma współpracownikami z Kurii Rzymskiej, zakończyła wczoraj wieczorem uroczysta Msza św. i adoracja eucharystyczna.

Eucharystia jest źródłem, z którego wspólnota członków mistycznego Ciała Chrystusa czerpie wciąż nowe siły.

2. W tej perspektywie staje się w pełni wyraziste szczególne zadanie, które zostało powierzone Piotrowi i jego następcom: posługa Piotrowa jest w istocie posługą jedności Kościoła: «Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój» (Mt 16, 18). Z tą obietnicą Pana kojarzą się inne Jego napawające otuchą słowa: «Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony, utwierdzaj twoich braci» (Łk 22, 32).

3. «Paś baranki moje. (...) Paś owce moje» (J 21, 15. 16. 17). Bardzo wyraźnie rozbrzmiewają w moim sercu te słowa Jezusa, kiedy rozważam tajemnicę Eucharystii. Jemu, Dobremu Pasterzowi, zawierzam cały Lud Boży, który teraz, w Wielkim Poście, przygotowuje się do świąt wielkanocnych.

Prośmy o wsparcie Maryję, Matkę Kościoła, odmawiając jak zwykle modlitwę «Anioł Pański».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama