Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów 21-24 maja 2001 r.
Jan Paweł II

NA NOWO ROZPOCZĄĆ OD CHRYSTUSA

20 maja 2001 — Rozważanie Jana Pawła II przed modlitwą «Regina caeli»Zwołany już po raz szósty przez Ojca Świętego Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów obradował w Watykanie w dniach 21-24 maja. W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 353) «na konsystorz nadzwyczajny, który odbywa się wtedy, gdy to doradzają szczególne potrzeby Kościoła lub konieczność rozważenia poważniejszych spraw, zwołuje się wszystkich kardynałów». Podczas poprzednich konsystorzy obecnego pontyfikatu, które odbyły się w 1979, 1982, 1985, 1991 i 1994 r., kardynałowie zajmowali się m.in. reformą Kurii Rzymskiej, finansami Kościoła, rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego, debatowali nad problemem sekt i obrony życia oraz nad przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu.

Temat majowych obrad brzmiał: «Perspektywy Kościoła w trzecim tysiącleciu w świetle 'Novo millennio ineunte'». W niedzielę 20 maja w rozważaniu przed «Regina caeli» Ojciec Święty wezwał wiernych do modlitwy w intencji Nadzwyczajnego Konsystorza, aby jego obrady przyczyniły się do rozeznania najważniejszych zadań całego Ludu Bożego w dzisiejszych czasach. W poniedziałek 21 maja zgromadziło się w watykańskiej Auli Synodu 155 kardynałów (aktualnie Kolegium Kardynalskie liczy 183 członków, niektórzy jednak nie mogli przybyć ze względu na stan zdrowia lub z innych przyczyn). Sesja rozpoczęła się wspólną modlitwą brewiarzową. Po przemówieniu powitalnym Ojca Świętego i słowach wprowadzających moderatora sesji, dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Bernardina Gantina, zgromadzeni wysłuchali dwóch relacji: kard. Roger Etchegaray mówił o obchodach Wielkiego Jubileuszu, zaś kard. Crescenzio Sepe o jego owocach. W debacie, która nastąpiła w dalszej części sesji porannej, wzięli udział liczni kardynałowie. Sesję popołudniową otworzył arcybiskup Paryża kard. Jean-Marie Lustiger relacją o perspektywach duszpasterskich Kościoła w nowym tysiącleciu. Moderatorem sesji był kard. Joseph Ratzinger, prodziekan Kolegium Kardynalskiego.

Debata na tematy poruszone przez relatorów kontynuowana była 22 maja podczas sesji porannej i popołudniowej, którym przewodniczyli w obecności Ojca Świętego kardynałowie Angelo Sodano i Bernardin Gantin.

23 maja przed południem dyskusje toczyły się w grupach językowych. Relacje z ich obrad odczytano na forum popołudniowej sesji plenarnej, której moderatorem był kard. Angelo Sodano. Następnie metropolita Guadalajary (Meksyk) kard. Juan Sandoval Íńiguez przedstawił relację końcową podsumowującą obrady.

W czwartek 24 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Jan Paweł II koncelebrował w Bazylice Watykańskiej Mszę św. z kardynałami uczestniczącymi w Konsystorzu i wygłosił homilię. Następnie spotkał się z członkami Kolegium Kardynalskiego w Domu św. Marty na obiedzie i tam również wygłosił do nich krótkie przemówienie pożegnalne.

Na zakończenie obrad Konsystorza kardynałowie skierowali do wiernych przesłanie, w którym przedstawili zasadnicze treści obrad i wypływające z nich wnioski.

1. Dzisiaj, w VI Niedzielę Wielkanocną, liturgia proponuje nam urywek z Dziejów Apostolskich, mówiący o tak zwanym «soborze jerozolimskim» (Dz 15, 11-29). To pierwsze zgromadzenie apostołów i starszych zostało zwołane, aby rozwiązać pewien istotny wówczas problem. Podczas gdy niektórzy wierzący ze środowiska faryzeuszów byli przekonani, że poganie nawróceni na chrześcijaństwo powinni poddać się obrzezaniu i przestrzegać prawa Mojżeszowego, Paweł i Barnaba twierdzili stanowczo, iż zbawienia nie uzyskuje się dzięki uczynkom przepisanym przez prawo, ale dzięki wierze w Chrystusa.

Po natchnionych wystąpieniach Piotra i Jakuba przeważył pogląd Pawła i Barnaby, od tego też dnia Kościół «wypłynął na głębię», gotów nieść Ewangelię wszystkim ludom i wszystkim kulturom. Apostolska energia, jaką Duch Święty natchnął Kościół na początku, nie wyczerpała się i porusza go także dzisiaj, gdy stawiamy pierwsze kroki w trzecim tysiącleciu. Jedynym pragnieniem i obowiązkiem wierzących jest nadal głoszenie wszystkim ludziom Jezusa, Odkupiciela człowieka, i to całego człowieka.

2. Tą drogą zmierza także Nadzwyczajny Konsystorz Kolegium Kardynalskiego, który rozpoczyna się jutro. Zakończy się uroczystą liturgią eucharystyczną, której przewodniczyć będę w czwartek rano w Bazylice Watykańskiej. W najbliższych dniach będziemy się wspólnie zastanawiać nad perspektywami życia Kościoła i jego misji w świecie. Naszym podstawowym punktem odniesienia stanie się List apostolski Novo millennio ineunte, w którym czerpiąc światło z doświadczenia jubileuszowego, wskazałem najważniejsze zadania całego Ludu Bożego: kontemplować oblicze Chrystusa Pana; na nowo rozpocząć od Niego dążenie do świętości; być świadkami Jego miłości.

3. W każdym momencie, ale zwłaszcza w chwilach decydujących, Kościół wsłuchuje się w głos Ducha. Tak było w jerozolimskim Wieczerniku, tak działo się podczas pierwszego «soboru», który otworzył drzwi poganom, tak będzie też podczas tego Konsystorza. Następcy Piotra i kardynałom, jego najbliższym współpracownikom w posłudze przewodzenia Kościołowi powszechnemu, nie może jednak zabraknąć modlitewnego wsparcia Ludu Bożego. Zachęcam was zatem, drodzy bracia i siostry, byście towarzyszyli nam modlitwą, wzywając przede wszystkim macierzyńskiej opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Do Niej zwracamy się teraz z wielką ufnością, śpiewając razem Regina caeli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo prawo wiara głębia konsystorz św. Piotr słuchanie Boga wypłynąć na głębię głos Ducha Świętego

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W