Czas nawrócenia i pojednania

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22.02.2004

1. Dziś, 22 lutego, przypada liturgiczne święto Katedry św. Piotra, zwracające uwagę na szczególną misję, którą Pan powierzył «głowie» apostołów. Ma on umacniać Kościół w jedności i w wierze oraz nim kierować. Na tym polega ministerium petrinum, owa specyficzna posługa całemu ludowi chrześcijańskiemu, do pełnienia której jest powołany Biskup Rzymu. Jest to misja niezbywalna, opierająca się nie na ludzkich prerogatywach, lecz na samym Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym wspólnoty Kościoła.

Módlmy się, aby Kościół w swym bogactwie kultur, języków i tradycji, był jednomyślny w wierze i w wyznawaniu prawd wiary i moralności przekazanych przez apostołów.

2. Drodzy bracia i siostry, aby Kościół postrzegać jako tajemnicę jedności, musimy wpatrywać się w Chrystusa. A Wielki Post, który w najbliższą środę rozpoczniemy prostym i wymownym obrzędem posypania głów popiołem, jest okresem sprzyjającym zwiększeniu wysiłków, by nawrócić się do Chrystusa. Tym samym droga wielkopostna stanie się odpowiednią okazją, by szczerze i w prawdzie przyjrzeć się samym sobie, by przywrócić ład we własnym życiu i w relacjach z innymi oraz z Bogiem. «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 15). Właśnie to wezwanie z liturgii będzie nam towarzyszyło przez najbliższe tygodnie aż do uroczystości paschalnych.

3. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga, umacnia nas na tej trudnej drodze duchowej. Niech usposobi nas Ona do posłusznego słuchania słowa Bożego, które skłania nas do osobistego nawrócenia i do braterskiego pojednania. Niech Maryja prowadzi nas na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy paschalnej Jego śmierci i zmartwychwstania.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama