Zamieszkał wśród nas

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" podczas 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Rzymie, 25.06.2000


Jan Paweł II

ZAMIESZKAŁ WŚRÓD NAS

25 VI 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

W niedzielę 25 czerwca, w ostatnim dniu 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie «Anioł Pański», którą poprzedził rozważaniem poświęconym Eucharystii. Poinformował również, że następny, 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Guadalajarze (Meksyk) w 2004 r.

1. Dzisiejszego wieczoru uroczysta Statio Orbis na placu św. Piotra zakończy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który w minionym tygodniu uczynił Rzym miastem eucharystycznym.

W bazylikach i parafiach, w klasztorach i wielu innych miejscach kultu sprawowano uroczyste liturgie, a także odbywano adoracje, podczas których wiele osób trwało na modlitwie przed Chrystusem obecnym w sakramencie ołtarza. Możemy powiedzieć, że cały Kościół zgromadził się duchowo tutaj w Rzymie, aby trwać razem w Wieczerniku na modlitwie i kontemplacji Eucharystii.

2. Chrystus jest chlebem zbawienia dla człowieka wędrującego i pielgrzymującego przez ziemię. Oto dlaczego w uroczystość Bożego Ciała Chrystus w Eucharystii idzie w procesji ulicami, między domami i budynkami, gdzie toczy się codzienne życie. W tajemnicy eucharystycznej bowiem Zmartwychwstały zechciał zamieszkać na zawsze wśród nas, aby każdy człowiek mógł poznać Jego prawdziwe imię, Jego prawdziwe oblicze, i doświadczyć Jego nieskończonego miłosierdzia.

My wierzymy mocno, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Jest Pośrednikiem nowego i wiecznego Przymierza (por. Hbr 9, 15), który wypełnił Przymierze, jakie Bóg zawarł z narodem wybranym na Synaju. Przymierze to jest otwarte dla wszystkich narodów w perspektywie wielkiej uczty eschatologicznej, zapowiadanej przez proroków Izraela. W świetle tej prawdy Kościół nie lekceważy tego, co czynią ludzie wyznający inne religie, aby zbliżyć się do Boga i dostąpić oczyszczenia, ale przeciwnie — popiera owocny dialog międzyreligijny. Zarazem jednak nie może nie mówić wyraźnie, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem, Synem Bożym, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał.

3. W tajemnicy Eucharystii Chrystus zechciał pozostać z nami, stając się naszym pokarmem i napojem zbawienia. Dobrze wyraża to temat Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego: «Jezus Chrystus — jedyny Zbawiciel świata, chleb nowego życia».

Zawierzmy Najświętszej Maryi Pannie dojrzałe owoce refleksji i modlitwy tych ostatnich dni. Już dzisiaj też zawierzmy Jej następny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który — jeśli Bóg zechce — odbędzie się w 2004 r. w Guadalajarze w Meksyku. Maryja, która żyła w głębokiej i trwałej jedności z Jezusem, Wcielonym Słowem, niech pomaga każdemu chrześcijaninowi dostrzegać w Eucharystii żywą obecność swojego Boskiego Syna, przyjmować Go z wiarą i wzywać Go z miłością. Niech każdy chrześcijanin, pokrzepiony eucharystycznym chlebem, bez wahania podejmie służbę braciom, aby budować nową ludzkość, bardziej sprawiedliwą i braterską.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama