Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Dzień Modlitwy o Pokój, Asyż 24.01.2002
Jan Paweł II

W DUCHU ASYŻUW rozważaniu przed modlitwą «Anioł Pański» wygłoszonym w niedzielę 27 stycznia 2002 r. Ojciec Święty nawiązał do spotkania przedstawicieli religii w Asyżu, nazywając to wydarzenie kamieniem milowym «na drodze do budowania cywilizacji pokoju i miłości».

1. Wciąż żywe są we mnie uczucia, jakich doznałem w miniony czwartek w Asyżu, który był Dniem Modlitwy o Pokój. «Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga obdarzy ziemię sprawiedliwością i pokojem, przebaczeniem i życiem, miłością!» Ten uroczysty apel skierowałem, wraz z czołowymi przedstawicielami różnych religii, do ludzi naszych czasów, stanowczo przeciwstawiając się pokusie rozwiązywania poważnych problemów ludzkości przy użyciu broni i przemocy. Położyliśmy w ten sposób kolejny kamień milowy na drodze do budowania cywilizacji pokoju i miłości.

Dziś pragnę jeszcze raz podziękować przywódcom religijnym, którzy przyjęli moje zaproszenie. W Asyżu wspólnie potwierdziliśmy, że religie powinny — z zachowaniem wzajemnego szacunku — ułatwiać pokojowe współżycie narodów i kultur. Wyrażam również żywą wdzięczność ogromnej liczbie wierzących, niezliczonym osobom ze wszystkich zakątków świata, którzy wspierali nas duchowo; a także tym, którzy podzielali «ducha» tego szczególnego Dnia i są gotowi angażować się w obronę i umacnianie autentycznych wartości ludzkich, choć religia jest im daleka.

2. Specjalne pozdrowienie kieruję do młodzieży, która właściwym sobie entuzjazmem napełniła miasto św. Franciszka podczas tego spotkania. To jej oraz nowym pokoleniom powierzona jest przyszłość świata.

Dlatego cieszę się, że kilka dni po spotkaniu w Asyżu przybyły dziś na plac św. Piotra dzieci z rzymskiej Akcji Katolickiej z kard. wikariuszem Camillo Ruinim, aby świętować swój Dzień Pokoju. Dwoje z nich stoi tu przy mnie i za chwilę wypuści w niebo dwa gołąbki, symbol pokoju. To wymowny gest, poświęcony jakże licznym dzieciom, które nadal, niestety, są ofiarami wojen i poważnych niesprawiedliwości. Oby wysiłek wszystkich przyczynił się do zagwarantowania poszanowania podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, która rodzi się na ziemi.

3. Pośród praw ludzkich, których należy bronić i które trzeba umacniać, jest prawo do opieki zdrowotnej, której w wielu regionach naszej planety jeszcze brakuje lub pozostaje ona niewystarczająca. Nadal szerzą się choroby, które w teorii zostały zwalczone, jak na przykład choroba Hansena, powszechnie nazywana trądem. Dzisiejszy Światowy Dzień Trędowatych zwraca uwagę opinii społecznej na ludzi dotkniętych tą chorobą oraz wzywa do podejmowania wysiłków zmierzających do ostatecznego jej pokonania.

Niech Najświętsza Dziewica otoczy matczyną opieką i pocieszy tych naszych chorych braci. Ją, Matkę nadziei, prosimy, aby pozwoliła zaowocować ziarnom nadziei, które w tych dniach zostały zasiane w sercach tak wielu ludzi. Niech Maryja pomaga nam budować autentyczny i trwały pokój.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: służba zdrowia Asyż religie trąd opieka zdrowotna dialog religijny modlitwa o pokój
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W