Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Ewangelia światłem Europy

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27 lipca 20031. Kościół otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa misję głoszenia Ewangelii aż po najdalsze krańce ziemi. W ostatnie niedziele wielokrotnie przypominałem, że do pełnienia tego zadania w sposób szczególny powołane są wspólnoty kościelne Europy. Trzeba zatem, aby wszyscy wierzący żyjący na tym kontynencie potrafili wzbudzić w sobie na nowo entuzjazm głoszenia Ewangelii i dawania jej świadectwa.

Choć niektóre regiony i niektóre środowiska czekają jeszcze, by pierwszy raz usłyszeć orędzie Ewangelii, wszędzie jednak występuje potrzeba jego ponownego głoszenia. Często bowiem z góry zakłada się znajomość chrześcijaństwa, tymczasem w rzeczywistości Biblia przez niewielu jest czytana i studiowana, katecheza nie zawsze jest pogłębiana, w niewielkim stopniu korzysta się z sakramentów. Tym sposobem zamiast autentycznej wiary szerzy się niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijności, które może przerodzić się w agnostycyzm czy praktyczny ateizm.

2. Współczesna Europa potrzebuje obecności katolików o dojrzałej wierze oraz misyjnych wspólnot chrześcijańskich, które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi (por. Ecclesia in Europa, 50).

Temu odnowionemu głoszeniu Chrystusa musi towarzyszyć głęboka jedność i komunia wewnątrz Kościoła, jak również szczere zaangażowanie w dziedzinie ekumenizmu oraz w dialog z wyznawcami innych religii. Ewangelia jest światłem, które ogarnia całą rozległą sferę życia społecznego: od rodziny poczynając, poprzez kulturę, szkołę i uniwersytet, młodzież, środki społecznego przekazu, po ekonomię, politykę... Chrystus wychodzi do człowieka, gdziekolwiek on żyje, i działa, nadając pełny sens jego istnieniu.

3. «Kościele w Europie, wejdź w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii!» (tamże, n. 65). To wezwanie rozległo się na zgromadzeniu synodalnym w 1999 r. Oby każda wspólnota kościelna przyjęła je z radością i stała się — przez swych poszczególnych członków i jako całość — wiarygodnym znakiem orędzia zbawienia.

Niech nam to wyprosi Przenajświętsza Maryja, Matka Kościoła i Królowa Apostołów.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Dzisiejsze spotkanie daje nam także okazję, by wyrazić solidarność z braćmi i siostrami z Afryki, gdzie pomimo pozytywnych inicjatyw na rzecz pokoju i konkretnych osiągnięć w tym zakresie wciąż nie wygasają zarzewia morderczej przemocy. Mam tu na myśli zwłaszcza tragiczne wiadomości napływające z Liberii. W obliczu prób, na jakie wystawiona jest droga nam ludność tego kraju, wzywamy wszystkich trzymających w rękach broń, aby ją złożyli, co pozwoli nawiązać dialog i umożliwi wspólnocie międzynarodowej wspólne podjęcie odpowiednich działań.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa kultura europejska Ewangelia agnostycyzm ateizm światło inspiracja Ecclesia in Europa ewanglizacja

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W