Ewangelia światłem Europy

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.07.2003

1. Kościół otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa misję głoszenia Ewangelii aż po najdalsze krańce ziemi. W ostatnie niedziele wielokrotnie przypominałem, że do pełnienia tego zadania w sposób szczególny powołane są wspólnoty kościelne Europy. Trzeba zatem, aby wszyscy wierzący żyjący na tym kontynencie potrafili wzbudzić w sobie na nowo entuzjazm głoszenia Ewangelii i dawania jej świadectwa.

Choć niektóre regiony i niektóre środowiska czekają jeszcze, by pierwszy raz usłyszeć orędzie Ewangelii, wszędzie jednak występuje potrzeba jego ponownego głoszenia. Często bowiem z góry zakłada się znajomość chrześcijaństwa, tymczasem w rzeczywistości Biblia przez niewielu jest czytana i studiowana, katecheza nie zawsze jest pogłębiana, w niewielkim stopniu korzysta się z sakramentów. Tym sposobem zamiast autentycznej wiary szerzy się niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijności, które może przerodzić się w agnostycyzm czy praktyczny ateizm.

2. Współczesna Europa potrzebuje obecności katolików o dojrzałej wierze oraz misyjnych wspólnot chrześcijańskich, które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi (por. Ecclesia in Europa, 50).

Temu odnowionemu głoszeniu Chrystusa musi towarzyszyć głęboka jedność i komunia wewnątrz Kościoła, jak również szczere zaangażowanie w dziedzinie ekumenizmu oraz w dialog z wyznawcami innych religii. Ewangelia jest światłem, które ogarnia całą rozległą sferę życia społecznego: od rodziny poczynając, poprzez kulturę, szkołę i uniwersytet, młodzież, środki społecznego przekazu, po ekonomię, politykę... Chrystus wychodzi do człowieka, gdziekolwiek on żyje, i działa, nadając pełny sens jego istnieniu.

3. «Kościele w Europie, wejdź w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii!» (tamże, n. 65). To wezwanie rozległo się na zgromadzeniu synodalnym w 1999 r. Oby każda wspólnota kościelna przyjęła je z radością i stała się — przez swych poszczególnych członków i jako całość — wiarygodnym znakiem orędzia zbawienia.

Niech nam to wyprosi Przenajświętsza Maryja, Matka Kościoła i Królowa Apostołów.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Dzisiejsze spotkanie daje nam także okazję, by wyrazić solidarność z braćmi i siostrami z Afryki, gdzie pomimo pozytywnych inicjatyw na rzecz pokoju i konkretnych osiągnięć w tym zakresie wciąż nie wygasają zarzewia morderczej przemocy. Mam tu na myśli zwłaszcza tragiczne wiadomości napływające z Liberii. W obliczu prób, na jakie wystawiona jest droga nam ludność tego kraju, wzywamy wszystkich trzymających w rękach broń, aby ją złożyli, co pozwoli nawiązać dialog i umożliwi wspólnocie międzynarodowej wspólne podjęcie odpowiednich działań.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao