Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

DRAMAT UCHODŹCÓW

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański".. 29 lipca 2001 — Castel Gandolfo1. Wczoraj, 28 lipca, Narody Zjednoczone obchodziły 50. rocznicę konwencji genewskiej, regulującej status uchodźców. Ta ważna umowa stanowi podstawę, na której opiera się międzynarodowy system ochrony uchodźców, została bowiem ratyfikowana przez ok. 140 państw, w tym przez Stolicę Apostolską.

Dla krajów, które uczestniczyły w II wojnie światowej, ostatnie półwiecze było w zasadzie okresem pokoju. Nie brakło jednak w świecie konfliktów, które powodowały, niestety, że liczba uchodźców i przymusowych migrantów nieustannie wzrastała. Z drugiej strony, nierzadko odnotowuje się poważne uchybienia właśnie w realizacji postanowień konwencji genewskiej. Znakiem nadziei jest jednak działalność Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, który stara się kontrolować, czy konwencja jest wiernie przestrzegana i czy odpowiada dzisiejszej rzeczywistości.

2. Mam nadzieję, że dzięki tym doniosłym działaniom, mającym zapewnić uchodźcom skuteczniejszą ochronę i solidarność, fundamentalne prawo do azylu nigdy nie zostanie odmówione tym, którzy go potrzebują. Niech społeczność międzynarodowa wpływa na poszczególne państwa i ich przywódców, aby podejmując niezbędne działania polityczne starali się coraz lepiej spełniać powinność przyjmowania uchodźców i zapewnienia im godziwych warunków bytu.

Zanośmy dziś modlitwy do Boga, aby przestały istnieć wszelkie formy przymusowych migracji oraz by jednostki, rodziny i społeczności mogły zachować swoje korzenie i tożsamość. Niech zmiany miejsca pobytu będą tylko dobrowolne i niech zapanuje w świecie klimat pokoju, któremu sprzyjają znajomość i poszanowanie wielorakich wartości ludzkich, kulturowych i duchowych, właściwych każdemu narodowi.

Zawierzmy tę szczególną intencję Najświętszej Pannie, Matce całej ludzkości.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój emigracja wojna migracja uchodźcy azyl konwencja genewska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W