Wzorem Świętej Rodziny

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29.12.2002

1. W tę niedzielę, kilka dni po Bożym Narodzeniu, liturgia zachęca nas do kontemplowania Świętej Rodziny z Nazaretu, wspaniałego wzoru cnót ludzkich i nadprzyrodzonych dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rozważamy tajemnicę tej szczególnej rodziny, od której możemy uczyć się sposobu życia i wartości, dziś bardziej niż kiedykolwiek niezbędnych, by budować społeczność ludzką na mocnych i trwałych fundamentach.

2. Bardzo pragnę, aby współczesnym rodzinom nie zabrakło pogody ducha, zgody i miłości, jakie panowały w domu nazaretańskim! Modlę się usilnie do Pana, aby wszyscy rodzice chrześcijańscy byli świadomi swego niezbywalnego obowiązku, zarówno wobec dzieci, jak i społeczeństwa. Powinni oni dawać prawdziwe i skuteczne świadectwo Ewangelii.

Powołaniem każdej rodziny chrześcijańskiej jest «przekonująco ukazywać, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi potrzebami ludzi — samych małżonków, a nade wszystko dzieci, istot jeszcze bardziej wrażliwych» (Novo millennia ineunte, 47).

Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża próby i trudności, które napotyka na swojej drodze. Wierna miłość rodziców — dar, który należy nieustannie umacniać i strzec, stwarza dzieciom najlepsze warunki rozwoju, z pomocą Jezusa, który «czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce» (Łk 2, 52).

3. Świętej Rodzinie z Nazaretu powierzamy dzisiaj rodziny całego świata, zwłaszcza te, które najboleśniej dotknęło cierpienie lub znajdują się w trudnej sytuacji. W sposób szczególny pragnę polecić opiece Najświętszej Dziewicy, św. Józefa i Dzieciątka Jezus IV Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Manili na Filipinach w dniach 22-26 stycznia przyszłego roku. Wybrany dla niego temat: «Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia», wyraża misję właściwą każdej chrześcijańskiej rodzinie oraz ufność, jaką Kościół w niej pokłada. Oby to niezwykle ważne spotkanie przyniosło pożądane owoce duchowe Kościołowi i całej ludzkości!

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Papież powiedział:

Pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych, zwłaszcza wiernych z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Talamonie (w prowincji Sondrio).

Przypominam, że w najbliższy wtorek 31 grudnia o godz. 18 w Bazylice św. Piotra będę przewodniczył pierwszym Nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, podczas których zgodnie z tradycją odśpiewamy dziękczynne Te Deum za kończący się rok.

Już teraz życzę wszystkim z całego serca pokoju i duchowej radości w nowym roku.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama