Chrześcijanie w "nowej Europie"

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31.10.2004

1. W ubiegły piątek, 29 października tu, w Rzymie, na Kapitolu, został podpisany traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Był to bardzo znaczący moment w procesie budowy «nowej Europy», w której wciąż pokładamy ufność. Jest to najbliższy nam w czasie etap długiej drogi, która wydaje się coraz trudniejsza.

2. Stolica Apostolska zawsze opowiadała się za ideą zjednoczenia Europy na fundamencie wspólnych wartości, które należą do jej historii. Być świadomym chrześcijańskich korzeni kontynentu oznacza korzystać z dziedzictwa duchowego, które pozostaje podstawą rozwoju Unii w przyszłości.

Dlatego życzę, aby również w najbliższych latach chrześcijanie nadal byli we wszystkich środowiskach ewangelicznym zaczynem. Zapewni to pokój i współpracę wszystkich obywateli na rzecz dobra wspólnego.

3. Maryi, Królowej Europy, zawierzmy teraz w modlitwie wszystkie narody kontynentu.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao