Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. 5-9 czerwca 2003 r.
Jan Paweł II

Matka Kościoła jest z wami

8 czerwca 2003 — Rijeka. Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»Przed odśpiewaniem antyfony maryjnej «Regina caeli» Ojciec Święty pozdrowił młodzież oraz innych wiernych w języku chorwackim, włoskim, słoweńskim, niemieckim, albańskim i polskim.

po chorwacku:

1. Kończąc tę uroczystą Mszę św., pragnę pozdrowić w szczególny sposób młodzież Chorwacji. Wy wiecie, drodzy przyjaciele, że Papież patrzy na was z ufnością i nadzieją i wciąż was zachęca, abyście byli strażnikami poranka, ludem błogosławieństw, jak nazwałem was w czasie ostatnich Światowych Dni Młodzieży.

Wam, którzy w życiu rodzinnym i zawodowym, do którego teraz się przygotowujecie, podejmiecie wielką odpowiedzialność za dobro społeczności obywatelskiej i kościelnej, przypominam, że o wartości człowieka stanowi przede wszystkim to, kim jest, bardziej niż to, co robi lub posiada; że małe cele nigdy nie zaspokoją pragnienia szczęścia i pełni, kryjącego się w waszych sercach; że misji powierzonej przez Opatrzność każdemu z was nie może wypełnić nikt inny. Słuchajcie Pana Jezusa jako Nauczyciela życia i idźcie za Nim, niech On towarzyszy wam w drodze!

po włosku:

2. Pozdrawiam wiernych włoskojęzycznych, w szczególności rodziny, które tu przybyły. Niech Duch Pański umocni łączące was więzy i niech uczyni was w świecie świadkami wiernej i bezinteresownej miłości Boga!

po słoweńsku:

Serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów przybyłych ze Słowenii: wspominając moje wizyty w waszym pięknym kraju, zachęcam wszystkich, aby otworzyli się na dar Ducha Świętego, którego w dniu Pięćdziesiątnicy Pan Jezus zsyła na swój Kościół. Z moim błogosławieństwem.

po niemiecku:

Pozdrawiam wiernych niemieckojęzycznych, życząc, aby łaska Boża towarzyszyła waszym krokom na drodze braterstwa i pokoju. Z serca wszystkim wam błogosławię.

po albańsku:

Szczególnym pozdrowieniem obejmuję pielgrzymów albańskojęzycznych. Niech Wszechmogący Bóg napełni was pociechą poprzez dar Ducha Świętego, pochodzący z wysoka.

po polsku:

Z serca pozdrawiam moich rodaków. Niech Matka Boża prowadzi was do swojego Syna i niech pozwoli wam poznać skarby Jego Serca. Z moim błogosławieństwem.

po chorwacku:

3. Kierując teraz spojrzenie na Maryję, wraz z apostołami obecną w Wieczerniku, kontemplujemy Ją jako Matkę Kościoła, czujną i troskliwą wobec wszystkich swoich dzieci. Prosimy Ją, aby przez swe możne wstawiennictwo wyjednała całemu Ludowi Bożemu posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego, siłę, by postępować zgodnie z wiarą, odwagę dawania świadectwa w każdych warunkach życia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja pielgrzymka Jan Paweł II społeczeństwo rodzina świadectwo Chorwacja podróż apostolska Zesłanie Ducha Świętego Rijeka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W