Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Miłość silniejsza niż śmierć

9 IV 2004 — Rozważanie na zakończenie Drogi KrzyżowejW Wielki Piątek o godz. 21.15 Jan Paweł II przewodniczył Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum z udziałem tysięcy wiernych. Teksty tegorocznych rozważań przygotował o. André Louf, trapista. Na zakończenie nabożeństwa, które było transmitowane przez 64 stacje telewizyjne do 42 krajów świata, Ojciec Święty wygłosił przemówienie.

1. Venit hora! Nadeszła godzina! Godzina Syna Człowieczego.

Jak co roku przed rzymskim Koloseum idziemy Drogą Krzyżową Chrystusa i uczestniczymy w tej godzinie, w której dokonało się dzieło naszego Odkupienia.

Venit hora crucis! «Godzina, by przeszedł z tego świata do Ojca» (J 13, 1). Godzina rozdzierającego cierpienia Syna Bożego, cierpienia, które nawet po upływie dwudziestu wieków nadal głęboko nas wzrusza i daje do myślenia. Syn Boży przyszedł na tę godzinę (por. J 12, 27) właśnie po to, aby dać życie za braci. To godzina ofiary — godzina objawienia nieskończonej miłości.

2. Venit hora gloriae! «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy» (J 12, 23). Oto godzina, w której my, ludzie wszystkich czasów, otrzymaliśmy dar miłości silniejszej niż śmierć. Stoimy pod krzyżem, do którego przybito Syna Bożego, aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ojca nad każdym człowiekiem dał życie wszystkim, którzy Mu zostali powierzeni (por. J 17, 2).

Czyż nie jest zatem naszym obowiązkiem w tej godzinie oddać chwałę Bogu Ojcu, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał (Rz 8, 32)?

Czyż nie jest to czas, by oddać chwałę Synowi, który «uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej» (Flp 2, 7-8)?

Jakże nie oddać chwały Duchowi Tego, który wskrzesił z martwych Chrystusa, a teraz mieszka w nas, aby przywrócić do życia nasze śmiertelne ciała (Rz 8, 11)?

3. Niech ta godzina Syna Człowieczego, którą przeżywamy w Wielki Piątek, pozostanie w naszych umysłach i sercach, jako godzina miłości i chwały.

Niech tajemnica Drogi Krzyżowej Syna Bożego będzie dla wszystkich niewyczerpanym źródłem nadziei. Niech nas pociesza i umacnia także wtedy, gdy nadejdzie nasza godzina.

Venit hora redemptionis. Glorificemus Redemptorem! Amen.

Po udzieleniu Błogosławieństwa Apostolskiego Ojciec Święty powiedział:

Wszystkim życzę Wesołych Świąt. Pozdrawiam wszystkich tu obecnych, a także wszystkich, którzy łączyli się z nami w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: uwielbienie krzyż Wielki Piątek cierpienie odkupienie droga krzyżowa Męka Pańska chwała godzina Syna Człowieczego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W