Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Modlitwa na trzeci rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

(Rok poświęcony Bogu Ojcu)
Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
Ojcze Jezusa i nasz Ojcze!
Błogosławiony bądź, o Panie,
bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
pochyliłeś się nad nędzą człowieka
i dałeś nam Jezusa, Syna Swego,
zrodzonego z Niewiasty,
jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.
Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości,
oczekujesz zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do Swego stołu
odzianych w szatę odzyskanej godności.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
Ojcze najłaskawszy,
rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
uczniowie Chrystusa niech szerzą
sprawiedliwość i pokój,
głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
a maluczkich i odepchniętych
niech Matka Kościół ogarnie
swą szczególną miłością.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
Ojcze sprawiedliwy,
niech Wielki Jubileusz stanie się
czasem sprzyjającym,
aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
aby łamiąc wspólnie chleb
i wielbiąc Cię hymnami
i pieśniami pełnymi ducha,
poznali wartość jedności braterskiej.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
Ojcze, bogaty w miłosierdzie,
niech święty Jubileusz
będzie czasem otwarcia serc,
dialogu i spotkania
z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
i z wyznawcami innych religii;
w Twej nieogarnionej miłości
okaż światu nieskończone miłosierdzie.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
Boże, Ojcze wszechmogący,
spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
ostatecznego celu człowieka,
towarzyszy im łaskawie
Najświętsza Panna Maryja,
Ikona czystej miłości,
przez Ciebie wybrana
na Matkę Chrystusa i Kościoła.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
Tobie, Ojcze życia,
Początku bez początku,
Tobie, najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
z Synem i Duchem Świętym
cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie
po wszystkie wieki wieków. Amen.


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Jubileusz 2000 rok Ojca Bóg Ojciec
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W