Modlitwa na Umschlagplatz

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na Umschlagplatz w Warszawie w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)


WARSZAWA, 11.06.1999 (piątek), godz. 17.10

MODLITWA NA UMSCHLAGPLATZ, ZA OFIARY HOLOCAUSTU

IN LOCO v.d. "UMSCHLAGPLATZ" ORATIO PRO IUDAEIS OCCISIS QUI VICTIMAE ERANT HOLOCAUSTI TEMPORE SECUNDI BELLI UNIVERSALIS

Ojciec Święty (P) stoi, modląc się w milczeniu

Modlitwa
Oratio

P:
Boże Abrahama, Boże Proroków, 
Boże Jezusa Chrystusa,
w Tobie zawarte jest wszystko, 
do Ciebie zmierza wszystko, 
Ty jesteś kresem wszystkiego. 
Wysłuchaj naszych modlitw,
jakie zanosimy za naród żydowski,
który - ze względu na swoich przodków -
jest Tobie nadal bardzo drogi.
Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie 
zgłębiania Twojej prawdy i Twojej miłości. 
Wspomagaj go,
by zabiegając o pokój i sprawiedliwość
mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa. 
Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości
ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją 
wielkości doznanych przez niego cierpień, 
oraz tych, którzy solidarnie,
w poczuciu wzajemnej troski,
wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.
Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, 
aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,
co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania. 
Umocnij wszystkie pokolenia,
aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła,
że Twój zbawczy zamiar rozciąga sig na całą ludzkość 
i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów 
początkiem i ostatecznym celem.
Amen. 

Wszyscy przez jakiś czas pozostają w milczeniu
Omnes per aliquod tempus in silentio manent. 
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama