Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Podróż Papieża Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1999

Przemówienie bpa Jana Wieczorka

Gliwice, 15 czerwca 1999Bóg Ojciec, który jest miłością, zatroskany o świat, o człowieka, posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3, 16).

W ostatnim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Narodzin Jezusa Chrystusa rozważamy tajemnicę Boga Ojca. Ojcze Święty, umiłowany Ojcze Święty, Ty jesteś w dzisiejszym świecie żywą ikoną promieniowania Bożego ojcostwa. Ty jesteś tutaj dzisiaj z nami! Ty nas znasz, Ty nas kochasz!

W czasie rzymskich uroczystości XX-lecia Twojego pontyfikatu zbliżyłeś się do górników gliwickiej orkiestry. Pozdrawiając ich, postawiłeś im pełne zatroskania pytanie: «A pracę macie?» Choć w dalekim Rzymie, to jednak jesteś zatroskany o człowieka tej ziemi, tej śląskiej ziemi. Dlatego tak bardzo ucieszyła nas wiadomość, że pragniesz być z nami na tej ziemi śląskiej.

Ten lud w trudnym okresie przemian potrzebuje Ciebie, potrzebuje Twego utwierdzenia nas w wierze, potrzebuje podbudowania nadziei i rozpalenia miłości do Boga i człowieka. Wierni diecezji gliwickiej to piękna mozaika Kościoła z tradycją wrocławską, katowicką, opolską, a po II wojnie światowej wzbogacona również tradycją przyniesioną z kresów wschodnich, tradycją lwowską. Wszystkich złączyła Matka-Kościół, a w tym również żywy kult Matki Bożej. To stąd, z Gliwic, wyruszyła w 1626 r. najstarsza kontynuowana przez wieki, piesza pielgrzymka do Czarnej Madonny na Jasną Górę, by od siedmiu lat stać się pielgrzymką diecezjalną.

Umiłowany nasz Ojcze Święty! Ty nas słyszysz w tej chwili. Tak licznie zebrał się ten lud na dzisiejszym spotkaniu. To Ty ich sprowadziłeś na to miejsce. Pozdrawiają Cię z tego miejsca, tak Ojcze Święty, pozdrawiają Cię ludzie ciężkiej pracy, górnicy, hutnicy, rolnicy, świat nauki całej naszej metropolii górnośląskiej. Pozdrawiają Cię pielgrzymi przybyli z różnych stron Polski, jak również z Niemiec, Słowacji, Moraw i Czech.

Pozdrawiają Cię przedstawiciele Episkopatu naszego, pozdrawiają Cię przedstawiciele Episkopatu Niemiec, Czech oraz abp Antoine Ntalou z Kamerunu. Pozdrawiają wierni metropolii górnośląskiej oraz archidiecezji wrocławskiej, diecezji bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, legnickiej, kaliskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz wierni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego i ormiańskiego ze swymi duszpasterzami. Pozdrawiają Cię, Ojcze Święty, parlamentarzyści ziemi śląskiej, ale pozdrawia w sposób szczególny przybyły na tę uroczystość premier gliwiczanin wraz z małżonką. Pozdrawiają Cię władze wojewódzkie i samorządowe na czele z wojewodą śląskim, prezydentami, burmistrzami, wójtami. Pozdrawiają rektorzy wyższych uczelni, szczególnie Uniwersytetu Opolskiego z dziekanem wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu, Gliwicach i Katowicach, Akademie Medyczne, Akademia Ekonomiczna, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego i wyższe uczelnie Czech i Moraw.

Ojcze Święty! Pozdrawiają Cię z tego miejsca górnicy, hutnicy, rolnicy, służba zdrowia, honorowi dawcy krwi, liczna rzesza niepełnosprawnych. Ojcze Święty, pozdrawiają Cię ruchy młodzieżowe, stowarzyszenia katolickie, pozdrawiają Cię mali czytelnicy tzw. «Małego Gościa Niedzielnego», pozdrawiają stowarzyszenia ekologiczne regionu górnośląskiego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Ojcze Święty! Za dar Twojego orędzia do nas skierowanego chcemy dziś dziękować, chcemy dziękować za to wszystko, co czynisz dla tej pięknej metropolii górnośląskiej. Dziękujemy za to wszystko, co w przeszłości i dziś świadczysz temu ludowi.

Ojcze Święty, modlimy się tutaj w Twojej intencji. Również ofiara Mszy św. była właśnie wypełniona tym gorącym wołaniem do Ojca niebieskiego w ofierze Jezusa Chrystusa o zdrowie, o błogosławieństwo na Twoją pracę apostolską.

Błogosław naszej diecezji, błogosław całej metropolii, błogosław wszystkim tu dziś zgromadzonym.

Za miłość nam okazaną chcemy się odwdzięczyć nie tylko modlitwą, śpiewaniem pięknych nieszporów w Twojej intencji, ale i pełnieniem woli Ojca miłości na drogach naszego życia. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Gliwice papież Jan Paweł II nieszpory podróż do Polski 1999
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W