Wielbimy Boga za światło Ewangelii

Przemówienie podczas wizyty w katedrze ormiańskiej w Eczmiadzynie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)


Jan Paweł II

WIELBIMY BOGA ZA ŚWIATŁO EWANGELII

25 września — Eczmiadzyn. Wizyta w katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego

Z lotniska w Erewanie Jan Paweł II udał się do Eczmiadzynu, gdzie w katedrze spotkał się z Katolikosem Najwyższym Patriarchą wszystkich Ormian Karekinem II, zwierzchnikiem Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. «W tym właśnie miejscu — powiedział w przemówieniu Ojciec Święty — pragnę zaświadczyć, że wasza wiara jest i naszą wiarą, wiarą w Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem: 'Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest' (Ef 4, 5)».

Czcigodny Bracie, Najwyższy Patriarcho i Katolikosie wszystkich Ormian, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

1. Przybyłem do Armenii jako pielgrzym, by uwielbić Boga za światło Ewangelii, które siedemnaście wieków temu opromieniło cały kraj z tego właśnie miejsca, gdzie św. Grzegorz Oświeciciel ujrzał w niebiańskiej wizji Syna Bożego pod postacią światła. Święty Eczmiadzyn wznosi się jako wielki symbol wiary Armenii w Jednorodzonego Syna Bożego, który zstąpił z nieba, umarł, aby wybawić nas od grzechu, i którego zmartwychwstanie daje początek nowym niebiosom i nowej ziemi. Dla wszystkich Ormian Eczmiadzyn pozostaje rękojmią niezłomnego trwania przy tej samej wierze pomimo przelewu krwi i cierpień, które w waszych burzliwych dziejach, w odległej i niedawnej przeszłości, były ceną, jaką zapłaciliście za swoją wierność. W tym właśnie miejscu pragnę zaświadczyć, że wasza wiara jest i naszą wiarą, wiarą w Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem: «Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest» (Ef 4, 5).

Tu, w świętym Eczmiadzynie, z sercem przepełnionym radością odwzajemniam pocałunek pokoju, który Wasza Świątobliwość przekazał mi w listopadzie ubiegłego roku przy grobie apostoła Piotra w Rzymie. Z głębokim wzruszeniem pozdrawiam Waszą Świątobliwość, arcybiskupów, biskupów, zakonników, kapłanów i wiernych drogiego mi Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Jako Biskup Rzymu padam ze czcią na kolana przed niebiańskim darem chrztu waszego narodu i składam hołd tej świątyni, symbolowi narodu, której kolumny od początku, zgodnie z wizją św. Grzegorza, noszą znamię męczeństwa.

2. Dziękuję Waszej Świątobliwości za gościnę, jaką ofiarował mi w swoim domu. Po raz pierwszy zdarza się, że Papież rzymski przez cały okres pobytu w kraju, który odwiedza, mieszka w domu swego Brata, zwierzchnika jednego z czcigodnych Kościołów Wschodnich, i pod jednym dachem dzieli z nim codzienne życie. Dziękuję za ten znak miłości, który wzrusza mnie głęboko i jest dla wszystkich katolików świadectwem wielkiej przyjaźni i braterskiej jedności.

Wspominam w tym miejscu także czcigodnych poprzedników Waszej Świątobliwości. Mam na myśli Katolikosa Wazgena I, który tak wiele uczynił, by jego naród mógł ujrzeć ziemię obiecaną wolności, i który odszedł do Boga w chwili, gdy nadeszła niepodległość. Myślę o niezapomnianym Katolikosie Karekinie I, który był dla mnie jak brat. Choć bardzo tego pragnąłem, nie było mi dane go odwiedzić, kiedy stan jego zdrowia pogarszał się nieodwracalnie. To pragnienie urzeczywistnia się dziś, kiedy odwiedzam Waszą Świątobliwość, równie drogiego i umiłowanego brata. Niecierpliwie oczekuję nadchodzących dni, podczas których wspólnie spotkamy się z narodem ormiańskim i razem będziemy składać dzięki Wszechmogącemu za siedemnaście wieków wierności Chrystusowi.

3. Jezu Chryste, Panie i Zbawicielu, daj nam pojąć wspaniałą prawdę, jaka w tym miejscu została objawiona św. Grzegorzowi: «wrota Twej miłości są na oścież otwarte dla Twych stworzeń, (...) a głoszenie Ewangelii jest światłością świata».

Panie, spraw, abyśmy godnie mogli przyjąć łaskę tych dni. Wysłuchaj naszej wspólnej modlitwy; przyjmij dziękczynienie całego Kościoła za wiarę narodu ormiańskiego. Natchnij nas, aby nasze słowa i czyny były świadectwem braterskiej miłości. Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Wielkiej Matki Boga i Królowej Armenii, oraz św. Grzegorza, któremu w tym miejscu Słowo objawiło się pod postacią światła. Amen.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama