Wielka jest wartość waszej modlitwy i cierpienia

Przesłanie do chorych i pielgrzymów na Światowy Dzień Chorego, 11.02.2005

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Chorego, który Jan Paweł II ustanowił 13 maja 1992 r. Po południu w Bazylice Watykańskiej kilka tysięcy chorych i ich opiekunów uczestniczyło we Mszy św. sprawowanej przez kard. Camilla Ruiniego. W czasie liturgii odczytał on przesłanie, które Jan Paweł II skierował do zgromadzonych z Polikliniki im. Agostina Gemellego.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością łączę się z wami, którzy, jak co roku, uczestniczycie w spotkaniu pielgrzymów, chorych i wolontariuszy w Bazylice Watykańskiej, zorganizowanym wspólnie przez UNITALSI oraz Opera Romana Pellegrinaggi. Serdecznie pozdrawiam każdego z was.

Pozdrawiam w pierwszej kolejności Kardynała Wikariusza, biskupów oraz licznie zebranych kapłanów i z głęboką sympatią obejmuję pozdrowieniem was, drodzy pielgrzymi, którzy przybyliście, by na nowo doświadczyć atmosfery Lourdes, a także was, drodzy członkowie kierownictwa UNITALSI i Opera Romana Pellegrinaggi, was, drodzy wolontariusze, a przede wszystkim was, drodzy chorzy, z którymi czuję się szczególnie związany.

2. Wzruszająca liturgia eucharystyczna i maryjna, w której uczestniczycie dzisiaj w Bazylice św. Piotra, ma szczególną wymowę w dniu, w którym wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes.

Dzień 11 lutego kieruje naszą myśl do groty w Massabielle, położonej wysoko w Pirenejach francuskich, gdzie w 1858 r. Matka Boska 18 razy objawiła się Bernadetcie Soubirous. Z tej groty, która stała się miejscem modlitwy i nadziei dla tak licznych pielgrzymów przybywających ze wszystkich zakątków świata, Niepokalana nadal zachęca do modlitwy, pokuty i nawrócenia. To samo Chrystusowe orędzie: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 15), rozbrzmiewa w liturgii Wielkiego Postu, który właśnie się rozpoczął. Przyjmijmy je posłusznie i z pokorą! Chorzy i cierpiący, którzy uciekają się do Dziewicy, wzywają do nieustannego zaufania Chrystusowi i Jego niebieskiej Matce, nigdy nie opuszczających tego, kto zwraca się do Nich w chwili cierpienia i próby.

3. Chrystus, Mąż boleści, umierając na krzyżu, wypełnił plan miłości Ojca i odkupił świat. Drodzy chorzy, jeśli zjednoczycie wasze cierpienia z męką Chrystusa, staniecie się Jego szczególnymi współpracownikami w dziele zbawiania dusz. Oto wasze zadanie w Kościele, który zawsze był świadomy roli i wartości choroby przeżywanej w świetle wiary. A zatem wasze cierpienie nigdy nie jest niepotrzebne, drodzy chorzy! Przeciwnie, jest cenne, bo pozwala uczestniczyć — w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty — w zbawczej misji Syna Bożego.

Dlatego dla Papieża tak wielką wartość mają wasze modlitwy i cierpienia: ofiarujcie je za Kościół i za świat; ofiarujcie je również za mnie i za moją misję Pasterza całego ludu chrześcijańskiego.

4. Z Bazyliki św. Piotra kierujemy spojrzenie do licznych miejscowości, gdzie gromadzą się dzisiaj wspólnoty chrześcijańskie z okazji XIII Światowego Dnia Chorego, a szczególnie do sanktuarium Maryi Królowej Apostołów w Jaunde, w Kamerunie. Tam właśnie odbywają się, pod hasłem «Chrystus nadzieją dla Afryki», główne obchody tego ważnego wydarzenia kościelnego. Kontynent afrykański podobnie jak cała ludzkość potrzebuje doświadczyć miłosiernej miłości Pana oraz pomocy Najświętszej Dziewicy, zwłaszcza w chwilach utrudzenia i choroby.

Niechaj Maryja, Matka boleści i Niewiasta nadziei, okaże swoją łaskę cierpiącym i uprosi dla wszystkich pełnię życia: niech wszystkich przygarnie do swego matczynego serca.

Najświętsza Dziewico, Królowo Afryki i całego świata, módl się za nami! Wszystkim z serca błogosławię.

Watykan, 11 lutego 2005 r.

Jan Paweł II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama