Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Pielgrzymka Jana Pawła II na górę Synaj 24-26 lutego 2000 r.
Jan Paweł II

POKÓJ Z WAMI!

Przemówienie powitalne na lotnisku. 24 lutego 2000 — KairSamolot włoskich linii lotniczych Alitalia z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Kairze przed godz. 14 czasu miejscowego. W ceremonii powitalnej uczestniczyli m.in. prezydent Egiptu Hosni Mubarak, koptyjski Patriarcha Aleksandrii Stefan II Ghattas i biskup pomocniczy Aleksandrii Andraos Salama, chaldejski biskup Kairu Youssef Ibrahim Sarraf, Wielki Szejk Mohammed Sayed Tantawi oraz wszyscy katoliccy biskupi egipscy. Po słowie powitalnym prezydenta Jan Paweł II wygłosił przemówienie, w którym podkreślił już na początku, że od wielu lat pragnął «uczcić 2000-lecie narodzin Jezusa Chrystusa, składając wizytę i modląc się w miejscach szczególnie związanych z Bożą obecnością w historii».

Panie Prezydencie, Wielce Błogosławiony Patriarcho Stefanie, Wielki Szejku Mohammedzie Sayed Tantawi, drogi Ludu Egiptu!

As-salámu ‘aláikum
— Pokój z wami!

1. Od wielu lat pragnąłem uczcić 2000-lecie narodzin Jezusa Chrystusa, składając wizytę i modląc się w miejscach szczególnie związanych z Bożą obecnością w historii. Szlak mojej jubileuszowej pielgrzymki sprowadza mnie dziś do Egiptu. Dziękuję panu, panie prezydencie, za to że mam możność przybyć tu i udać się do miejsc, gdzie Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi i przekazał mu swoje Prawo, okazując przez to wielkie miłosierdzie i dobroć swojemu ludowi. Jestem też panu bardzo wdzięczny za słowa serdecznego powitania.

Wasz kraj stworzył cywilizację, która liczy pięć tysięcy lat i znana jest na całym świecie ze swych zabytków oraz z osiągnięć w dziedzinie matematyki i astronomii. W tym kraju spotykały się i przenikały różne kultury, dzięki czemu Egipt zasłynął mądrością i wiedzą.

2. W czasach chrześcijańskich miasto Aleksandria — gdzie Kościół został założony przez ewangelistę Marka, ucznia Piotra i Pawła — było ojczyzną słynnych pisarzy kościelnych, takich jak Klemens i Orygenes, oraz wielkich Ojców Kościoła, jak Atanazy i Cyryl. Sława św. Katarzyny z Aleksandrii jest żywa w chrześcijańskiej pobożności, a wiele kościołów we wszystkich częściach świata czci ją jako swoją patronkę. Za sprawą świętych Antoniego i Pachomiusza Egipt stał się miejscem narodzin monastycyzmu, który w istotnej mierze przyczynił się do zachowania duchowej i kulturowej tradycji Kościoła.

Islam przyniósł wspaniały rozkwit sztuki i nauki, które wywarły głęboki wpływ na świat arabski i na Afrykę. Mieszkańcy Egiptu przez stulecia realizowali ideał jedności narodowej. Różnice religijne nigdy nie stawały się barierami, ale źródłem wzajemnego wzbogacenia, służącego jednej społeczności narodowej. Dobrze pamiętam słowa Papieża Szenudy III: «Egipt nie jest ojczyzną, w której żyjemy, ale ojczyzną, która żyje w nas».

3. Jedność narodu i zgodne współistnienie to cenne wartości, które wszyscy obywatele powinni chronić, zaś przywódcy polityczni i religijni muszą nieustannie umacniać w duchu sprawiedliwości i poszanowania praw wszystkich.

Panie prezydencie, pańskie osobiste działania na rzecz pokoju w kraju i na całym Bliskim Wschodzie są powszechnie znane. Przyczynił się pan do postępu procesu pokojowego w tym regionie. Wszyscy ludzie rozumni doceniają wysiłki podjęte do tej pory i ufają, że dobra wola i sprawiedliwość zwyciężą, tak aby wszystkie narody tego wyjątkowego regionu świata mogły doczekać się uznania swoich praw i spełnienia swych słusznych oczekiwań.

Moja wizyta w klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj będzie chwilą głębokiej modlitwy o pokój i zgodne współistnienie różnych religii. Wyrządzanie zła, szerzenie przemocy i rozniecanie konfliktów w imię religii to straszliwa sprzeczność i wielka obraza Boża. Jednakże dawna i współczesna historia dostarcza nam wielu przykładów takiego nadużywania religii. Musimy wszyscy zabiegać o to, aby coraz powszechniejsze stawało się dążenie do dialogu międzyreligijnego, które jest wielkim znakiem nadziei dla narodów świata.

As-salámu ‘aláikum
— Pokój z wami!

Tymi słowami witam wszystkich. Taką modlitwę zanoszę za Egipt i cały jego lud.

Niech Najwyższy Bóg udzieli waszemu krajowi błogosławieństwa zgody, pokoju i pomyślności.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój religia islam Egipt Bliski Wschód Synaj Szenuda III
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W