reklama

Kościół potrzebuje świętych kapłanów

Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Spotkania Kapłanów, odbywającego się na Malcie, 21.10.2004

Ponad 1300 księży uczestniczyło w VI Międzynarodowym Spotkaniu Kapłanów, zorganizowanym na Malcie w dniach 18-22 października 2004 r. przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Spotkanie odbywało się pod hasłem: «Kapłani jako wychowawcy świętych nowego tysiąclecia. Śladami apostoła Pawła». Jego uczestnicy pochodzili z 90 krajów, 290 diecezji i 30 zgromadzeń zakonnych. 21 października Jan Paweł II za pośrednictwem telewizji wygłosił do nich przemówienie. «W świecie niespokojnym i podzielonym — powiedział — pełnym przemocy i konfliktów niektórzy pytają, czy można jeszcze mówić o nadziei. To właśnie teraz trzeba odważnie ukazywać prawdziwą i pełną nadzieję człowieka, którą jest Chrystus Pan».

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Kapłani!

1. Z radością łączę się z wami, którzy zgromadziliście się na Malcie, by uczestniczyć w tym znaczącym spotkaniu duchowym. Pozdrawiam was serdecznie, a z wami wspólnoty, z których pochodzicie. Zgromadziliście się na Malcie, wyspie, która zachowuje żywe wspomnienie wizyty św. Pawła. Pozyskany przez Jezusa, do tego stopnia stał się pokornym i odważnym sługą Ewangelii, że wyznawał: «Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus» (Ga 2, 19-20).

2. Każdy kapłan, powołany przez Bożą Opatrzność, by pomagał mężczyznom i kobietom, młodym i dorosłym naśladować Boskiego Nauczyciela, może odnaleźć w tych słowach św. Pawła również swój program. Kościół potrzebuje świętych kapłanów, którzy będą «wychowawcami świętych nowego tysiąclecia».

Pan was wzywa, byście byli Jego apostołami przede wszystkim poprzez świętość waszego życia. Waszym zadaniem jest głosić z mocą w każdym miejscu słowo ewangelicznej prawdy, jedyne, które może przemienić do głębi serce człowieka i obdarzyć je pokojem.

3. Drodzy kapłani, jeśli tak jak apostoł Paweł pozwolicie Chrystusowi, by was zdobył, będziecie potrafili głosić na ulicach świata nieskończone miłosierdzie Ojca niebieskiego, «który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 2, 4). Staniecie się w ten sposób wiarygodnymi nauczycielami życia zgodnego z Ewangelią i prorokami nadziei.

W świecie niespokojnym i podzielonym, pełnym przemocy i konfliktów niektórzy pytają, czy można jeszcze mówić o nadziei. To właśnie teraz trzeba odważnie ukazywać prawdziwą i pełną nadzieję człowieka, którą jest Chrystus Pan.

4. Niebiańskim wzorem i źródłem inspiracji zawsze pozostaje Maryja Dziewica. W słowach skierowanych do anioła Gabriela pokorna dziewczyna z Nazaretu wyraziła pełną gotowość, by wypełnić wolę Bożą: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38).

To początkowe fiat potwierdzała później w każdej chwili swego życia, również na Kalwarii, gdzie konający Jezus powierzył Ją Janowi: «Oto Matka twoja» (J 19, 27). Od tego dnia Maryja stała się matką wszystkich wierzących, a w sposób szczególny waszą matką, drodzy kapłani, aby każdego dnia towarzyszyć wam w drodze.

5. Uciekajcie się do Niej nieustannie w waszej posłudze. Najświętsza Maryja Panna pomoże wam ukazywać dzieciom i młodym, rodzinom i chorym, przedsiębiorcom i robotnikom, intelektualistom i politykom, innymi słowy całej ludzkości, błogosławiony Owoc Jej łona, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Odkupiciela. Oby wszyscy mogli Go przyjąć, kochać i dochować Mu wierności aż do końca swego życia!

Wszystkim udzielam z serca mego błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama