Trwajmy w jedności

Przemówienie podczas uroczystej agapy, 24.05.2001, Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów (21-24.05.2001)


Jan Paweł II

TRWAJMY W JEDNOŚCI

24 maja 2001 — Przemówienie Jana Pawła II podczas braterskiej agapy

Drodzy Księża Kardynałowie!

Nadeszła chwila pożegnania. Dziękujemy Bogu za dni łaski i głębokiej komunii kościelnej, które wspólnie przeżyliśmy. Ten nadzwyczajny Konsystorz pozwolił nam umocnić więzi braterstwa, wzajemnego szacunku i owocnego porozumienia, które jednoczą nas w służbie Kościoła. Agapa, która właśnie dobiega końca, trafnie oddaje swobodną i braterską atmosferę, jaka panowała podczas obrad.

Pragnę podziękować każdemu z was za obecność i za istotny wkład, który wielkodusznie wnieśliście w te dni dialogu i wspólnej refleksji.

Powrócicie teraz do swoich siedzib. Proszę was, abyście zanieśli moje serdeczne pozdrowienie tym, których Bóg powierzył waszej pasterskiej opiece, my sami zaś trwajmy w jedności przyzywając Ducha Świętego i oczekując, że w bliskim już dniu Pięćdziesiątnicy ześle nam swoje dary, abyśmy mogli owocnie wykonywać naszą codzienną pracę apostolską.

Szczególne podziękowanie składam drogiemu kard. Bernardinowi Gantinowi za słowa, które także tutaj zechciał skierować do mnie w imieniu wszystkich. Pozwoliły mi one odczuć, że Kolegium Kardynalskie z miłością towarzyszy Następcy Piotra oraz że każdy z jego członków gorąco pragnie wspomagać Papieża w posłudze Piotrowej na rzecz Kościoła powszechnego.

Wyrażam też szczerą wdzięczność tym wszystkim, których wieloraka współpraca umożliwiła zorganizowanie i pomyślny przebieg Konsystorza. Serdeczne podziękowanie kieruję również do drogich sióstr ze zgromadzenia Córek Miłosierdzia i do całego personelu Domu św. Marty. Raz jeszcze zaznaliśmy dobrodziejstw charyzmatu św. Marty w tym domu, noszącym jej imię.

Zgodnie z wymową dzisiejszej uroczystości liturgicznej ta gościnna sala pomogła nam pozostać w klimacie Wieczernika. W tym duchu rozstajemy się teraz, ufając, że zawsze będziemy pamiętać o sobie nawzajem przed Panem. W październiku tego roku spotkamy się ponownie z niektórymi z was przy okazji Synodu Biskupów i będziemy mogli raz jeszcze posłużyć się tą bardzo ważną formą sprawowania kolegialności biskupiej.

Maryja, którą czcimy dzisiaj pod pięknym imieniem «Wspomożycielki Wiernych», niech was wspomaga i zawsze otacza opieką. Towarzyszę wam modlitwą i z całego serca wam błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao