reklama

Europa wspólnotą wartości, tradycji i ideałów

Przemówienie do przedstawicieli Uniwersytetu "La Sapienza" i Polskiej Akademii Umiejętności

W czwartek 5 kwietnia rano Jan Paweł II przyjął na audiencji w swojej bibliotece przedstawicieli rzymskiego Uniwersytetu «La Sapienza» i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, którzy spotkali się w Rzymie, by podpisać umowę o współpracy naukowej. W przemówieniu Ojciec Święty powiedział: «Jako Biskup Rzymu i pasterz Kościoła katolickiego, który tak wielką rolę odegrał i nadal odgrywa w budowie cywilizacji europejskiej, a także jako członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie pragnę wyrazić głęboką satysfakcję i szczere uznanie dla tej inicjatywy».

Szanowni Państwo!

1. Z głęboką radością witam serdecznie każdego z was. Z całego serca dziękuję za tę wizytę, jaką zechcieliście mi złożyć z okazji podpisania umowy o współpracy naukowej między rzymskim Uniwersytetem La Sapienza a Polską Akademią Umiejętności z Krakowa, która szczęśliwie podjęła na nowo swą działalność po 38 bolesnych latach przerwy wymuszonej przez reżim komunistyczny.

Witam prof. Giuseppe D'Ascenzo, rektora rzymskiej uczelni, i prof. Andrzeja Białasia, prezesa krakowskiej Akademii. Obydwu dziękuję za uprzejme słowa, jakie zechcieli do mnie skierować w imieniu wszystkich obecnych, podkreślając doniosłość dzisiejszego wydarzenia oraz wspólne dążenia obydwóch instytucji. Życzę im osiągnięcia ważnych celów, służących rozwojowi kulturalnemu Polski i Włoch.

Podpisana dziś umowa jest przejawem nowego klimatu, jaki zapanował w Europie po upadku Muru Berlińskiego pod koniec lat osiemdziesiątych. Świadczy ona, że na rozległych obszarach europejskiej kultury żywa jest wola budowania wspólnej ojczyzny, która nie będzie jedynie wytworem interesów gospodarczych, ale nade wszystko wspólnotą wartości, tradycji i ideałów. Narody naszego kontynentu, spotykając się i wzajemnie zbliżając dzięki sposobnościom takim jak dzisiejsza, mogą coraz skuteczniej kształtować przyszłość, która wszystkim przyniesie pokój i przyczyni się do rozwoju cywilizacji.

2. Jako Biskup Rzymu i pasterz Kościoła katolickiego, który tak wielką rolę odegrał i nadal odgrywa w budowie cywilizacji europejskiej, a także jako członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie pragnę wyrazić głęboką satysfakcję i szczere uznanie dla tej inicjatywy. Ustanawiając więź współpracy między dwiema prestiżowymi instytucjami europejskimi o długich tradycjach, umowa może w znaczący sposób przyczynić się do zbudowania Europy oddychającej pełną piersią, czerpiąc z jej dziedzictwa historycznego oraz ze skarbca wartości kulturowych, moralnych, społecznych i religijnych narodów europejskiego Wschodu i Zachodu.

Oby umowa ta — wymowny wyraz chwalebnego dążenia do trwałej współpracy w autentycznym duchu europejskim — stała się początkiem owocnej i płodnej wymiany między waszymi dwoma zasłużonymi ośrodkami akademickimi. Niech będzie też punktem odniesienia dla innych, równie wzniosłych zamierzeń, pomyślnie rokujących na przyszłość.

W tej intencji modlę się o Bożą pomoc dla tych, którzy doprowadzili do podpisania umowy, a także dla tych, którzy tworzą rodziny waszych dwóch wielkich instytucji, a na znak mego szacunku i życzliwości z serca udzielam wszystkim specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama