Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Bądźcie obrońcami człowieka i jego praw

22 II 2003 — Do Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy we Włoszech«Bądźcie obrońcami i pierwszymi świadkami tego powszechnego 'obowiązku' wszystkich wobec wszystkich, jakim jest współpraca nad rozwojem całego człowieka i każdego człowieka» — powiedział Jan Paweł II do członków Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy we Włoszech, których przyjął na audiencji w sobotę 22 lutego rano w Sali Klementyńskiej. Przed audiencją kawalerowie Orderu Pracy uczestniczyli w Mszy św. odprawionej przez kard. Crescenzia Sepego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, w kościele Ducha Świętego «in Sassia», znajdującym się w pobliżu Watykanu. Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone podczas audiencji zamieszczamy poniżej.

Szanowni Panowie, szanowne Panie!

1. Z radością przyjmuję was na tej specjalnej audiencji, która jest dla mnie miłą sposobnością do spotkania się z wybitnymi przedstawicielami świata pracy i przedsiębiorczości we Włoszech. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a w szczególności przewodniczącego Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy inż. Maria Federiciego, któremu dziękuję za uprzejme słowa skierowane do mnie w imieniu obecnych. Pozdrawiam ponadto dr. Biagia Agnesa, przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Obrazu.

Odznaczenie za zasługi w pracy jest powszechnie uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych. Przyznaje ono tytuł kawalera Orderu Pracy osobom, które tak jak wy wyróżniły się zdolnościami przedsiębiorczymi, a przede wszystkim wiernością zasadom moralnym w różnych dziedzinach działalności produkcyjnej.

2. Stanowicie zatem nie tylko wybraną grupę przedsiębiorców włoskich, lecz zarazem promotorów solidarnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej.

Pozwólcie, że w związku z tym zwrócę się do was z wezwaniem, byście w swych działaniach coraz większą wagę przywiązywali do zasad etycznych i moralnych.

W encyklice Sollicitudo rei socialis przypomniałem, że «współpraca nad rozwojem całego człowieka i każdego człowieka jest (...) obowiązkiem wszystkich wobec wszystkich» (n. 32). Właśnie jako kawalerzy Orderu Pracy bądźcie obrońcami i pierwszymi świadkami tego powszechnego «obowiązku». Zadanie to jest szczególnie naglące w związku z aktualnym rozwojem społeczeństwa, objętego procesem globalizacji, w którym trzeba chronić wartość solidarności, zagwarantować dostęp do zasobów i sprawiedliwy podział wyprodukowanych dóbr.

3. We współczesnym społeczeństwie nierzadko wydaje się, że rodzina ponosi dotkliwe konsekwencje reguł dyktowanych przez produkcję i rynek. Dlatego waszym działaniom niech towarzyszy również troska o to, by ją skutecznie wspierać, tak aby cieszyła się coraz większym szacunkiem jako aktywny podmiot także w sektorze produkcji i gospodarki.

Wasza federacja od lat troszczy się też o kształcenie ludzi młodych. Myślę w związku z tym o domu akademickim im. Lamara-Pozzaniego, przeznaczonym dla młodych ludzi odbywających studia w Rzymie. Dalej inwestujcie w młodzież, pomagając jej przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy wiedzą zdobytą w szkole i rzeczywistymi wymogami przedsiębiorstw produkcyjnych. W ten sposób umożliwicie nowym pokoleniom, m.in. dzięki głębszemu poznaniu dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich, udział w tworzeniu świata pracy coraz bardziej odpowiadającego potrzebom człowieka.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę i życzę każdemu z was znaczącego sukcesu w rozmaitych dziedzinach pracy zawodowej. Proszę św. Benedykta z Nursji, patrona kawalerów Orderu Pracy, o wstawiennictwo za wami wszystkimi, waszymi rodzinami i drogimi wam osobami i z serca wszystkim wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: praca ekonomia gospodarka rodzina przedsiębiorstwo rynek produkcja order pracy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W