reklama

Chrześcijaństwo i Europa

Przemówienie do Przewodniczącego Komisji Europejskiej (Romano Prodi'ego), 28.10.2004

28 października 2004 r., w przeddzień podpisania w Rzymie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego z małżonką i osobami towarzyszącymi. W przemówieniu Papież przypomniał rolę chrześcijaństwa w procesie kształtowania się wspólnej świadomości ludów europejskich i ich cywilizacji.

Panie Przewodniczący!

1. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana, oraz osoby, które panu towarzyszą, i dziękuję za tę miłą wizytę.

Przybył pan do Rzymu w tych dniach z okazji uroczystego podpisania europejskiego traktatu konstytucyjnego przez 25 państw, które należą obecnie do Unii Europejskiej. Wybór Rzymu — podobnie jak w 1957 r., kiedy powstała Wspólnota Europejska — ma wyraźne znaczenie symboliczne: Rzym kojarzy się bowiem każdemu z szerzeniem uniwersalnych wartości prawnych i duchowych.

2. Stolica Apostolska wspierała tworzenie się Unii Europejskiej, zanim ukonstytuowała się ona prawnie, a następnie śledziła z żywym zainteresowaniem różne etapy jej rozwoju. Poczytywała sobie również za obowiązek otwarte wyrażanie słusznych oczekiwań wielkiej liczby chrześcijańskich obywateli Europy, którzy liczyli na jej zaangażowanie w tej sprawie.

Dlatego Stolica Apostolska przypominała wszystkim, że chrześcijaństwo, w swych różnych przejawach, przyczyniło się do ukształtowania wspólnej świadomości ludów europejskich i wniosło znaczący wkład w tworzenie ich cywilizacji. Bez względu na to, czy dokumenty oficjalne to uznają, fakt ten jest niezaprzeczalny i żaden historyk nie będzie mógł o tym zapomnieć.

3. Dziś pragnę w sposób szczególny pogratulować panu, panie przewodniczący, osiągnięć w okresie, w którym kierował pan Komisją Europejską, i życzę, aby trudności, które pojawiły się w tych dniach w związku z tworzeniem nowej komisji, zostały przezwyciężone w duchu wzajemnego poszanowania i zgody między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Panie przewodniczący, dla pana i dla tych, którzy panu towarzyszą, jak również dla wszystkich przedstawicieli państw, którzy przybyli do Rzymu, aby już niebawem podpisać traktat konstytucyjny, oraz dla wszystkich narodów Europy proszę Boga o błogosławieństwo.

Życzę, aby Unia Europejska mogła coraz lepiej wyrażać wielkie tradycje swych państw członkowskich, czynnie działać na forum międzynarodowym na rzecz pokoju między narodami i wielkodusznie wspierać rozwój najbardziej potrzebujących krajów na innych kontynentach.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao