reklama

Eucharystia darem i tajemnicą

Przemówienie do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 16.11.2004

W dniach 16-17 listopada 2004 r. zebrała się w Rzymie po raz ósmy X Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, aby przestudiować nadesłane przez Konferencje Episkopatów, synody Kościołów wschodnich «sui iuris», dykasterie Kurii Rzymskiej, różne instytucje kościelne oraz poszczególnych pasterzy i wiernych odpowiedzi na kwestionariusz zawarty w dokumencie wstępnym («Lineamenta»), przygotowanym na najbliższe zwyczajne zgromadzenie ogólne poświęcone Eucharystii, które odbędzie się w październiku 2005 r. Dostarczone materiały zostaną wykorzystane do opracowania dokumentu roboczego Synodu («Instrumentum laboris»). 16 listopada Jan Paweł II przyjął na audiencji w swojej bibliotece prywatnej uczestników zebrania wraz z sekretarzem generalnym Synodu Biskupów abpem Nikolą Eteroviciem i wygłosił do nich przemówienie.

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Z serca pozdrawiam was wszystkich i każdego z osobna na tym spotkaniu odbywającym się w atmosferze radości, jaką rodzi przeżywane na nowo doświadczenie komunii w biskupstwie oraz wspólnej troski o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28). Przyjmijcie mój uścisk pokoju i braterstwa w duchu komunii, dzięki której czujemy, że ożywiają nas jeden duch i jedno serce (por. Dz 4, 32). Pozdrawiam zwłaszcza sekretarza generalnego abpa Eterovicia i dziękuję mu za miłe słowa, które do mnie skierował.

Jako członkowie X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów żyjecie i działacie nadal w duchu, będącym owocem Synodu Biskupów, czyli w komunii. Kiedy w 1965 r. czcigodnej pamięci papież Paweł VI ustanowił tę opatrznościową instytucję, Kościół żył jeszcze w klimacie Soboru Watykańskiego II, w którym z głęboką i przekonującą siłą odradzała się nauka o komunii i duchowość komunii.

Źródło życia Kościoła

2. Najbliższe, XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które już od dłuższego czasu przygotowujecie, będzie poświęcone kluczowemu zagadnieniu w życiu Kościoła: Eucharystii. Temat Synodu w istocie brzmi: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Kościół czerpie z Eucharystii życiowe energie, by istnieć i działać w dziejach ludzi. W Eucharystii znajdujemy wzór i zapowiedź komunii między wiernymi i ich pasterzami oraz kolegialności pasterzy Kościołów partykularnych z Pasterzem Kościoła powszechnego. To z pewnością Eucharystia nadaje ducha i kształt temu pierwotnemu, niezbywalnemu i rozpowszechniającemu się charakterowi Kościoła, organicznie zespolonego ciała, które rozwija się, aż osiągnie dojrzałość w Chrystusie (por. Ef 4, 13. 16).

Najbliższy Synod stanowić będzie kolejną okazję sprzyjającą temu, by w Kościele umacniała się wiara w przedziwną tajemnicę Eucharystii, odnawiała komunia kolegialna i hierarchiczna oraz szerzyła braterska miłość.

Szczególne zadanie pasterzy

3. Umiłowani bracia, najbliższy etap przygotowań XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jest związany, nie tylko pod względem chronologicznym, z Rokiem Eucharystii. Jest to szczególny przypadek łączności Kościoła powszechnego z Synodem. W tym roku Kościół i Synod ukierunkowane są na ten sam cel: jest nim Pan Jezus, żywy i dający życie w sakramencie Eucharystii.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz List apostolski Mane nobiscum Domine zostały powierzone Kościołowi, aby nauka i praktyka eucharystyczna przygotowywały wszędzie serca do komunii z Panem i z braćmi zgodnie z przykazaniem miłości. Głównym zadaniem pasterzy Kościoła jest być autentycznymi nauczycielami komunii (por. Pastores gregis, 22, 44), aby cała owczarnia Pana wzrastała w jedności jednego ciała (por. Ef 4, 3 nn.), zwiększały się obszary miłości pasterskiej (por. św. Augustyn, PL 5, 440), a kolegialność i komunia hierarchiczna rozkwitały dzięki świętym owocom Ducha (por. Ga 5, 22).

Oby Kościół, odnowiony przez odkrycie na nowo daru i tajemnicy Eucharystii, mógł obdarzyć tym niewyczerpanym bogactwem życia ludzi bliskich i dalekich, podejmując niezwłocznie dzieło nowej ewangelizacji.

Wraz z wami proszę o opiekę nad tymi przedsięwzięciami, a zwłaszcza nad przygotowaniem Synodu, Najświętszą Dziewicę, Matkę Bożą i Matkę Kościoła, świętego apostoła Piotra oraz wszystkich świętych pasterzy, natomiast wam i waszym umiłowanym Kościołom partykularnym udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama