Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Czyńcie możliwym niemożliwe

23 X 2004 — Do włoskich skautów należących do ruchu MASCI i stowarzyszenia AGESCI23 października 2004 r. na placu św. Piotra zgromadziło się ponad 35 tys. osób, członków MASCI i AGESCI, dwóch wielkich organizacji skautowskich działających we Włoszech. Ruch włoskich dorosłych skautów katolickich (MASCI) został założony w 1954 r. i liczy dziś 8 tys. członków. Stowarzyszenie katolickich przewodników i skautów włoskich (AGESCI) powstało w 1976 r. w wyniku połączenia gałęzi męskiej, założonej w 1916 r., i żeńskiej, założonej w 1943 r., i liczy obecnie 175 tys. członków. Przedstawiciele obu ruchów przybyli do Rzymu, aby razem z Janem Pawłem II świętować rocznice założenia swoich organizacji: 50-lecie MASCI i 30-lecie AGESCI, oraz 26-lecie pontyfikatu. W spotkaniu uczestniczyli również kard. Renato Raffaele Martino, przewodniczący Papieskiej Rady «Iustitia et Pax», bp Renato Boccardo, sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, biskupi z różnych diecezji włoskich i przedstawiciele świata polityki. Na spotkanie, które trwało od wczesnych godzin porannych, Ojciec Święty przybył ok. 11.30. Skauci powitali go swoimi piosenkami, po czym w jego obecności odnowili swoje «Przyrzeczenie». Po przemówieniach przedstawicieli obu ruchów zwrócił się do zebranych Jan Paweł II.

1. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy członkowie MASCI i AGESCI, obchodzący ważne rocznice w życiu waszych organizacji, i witam was na tym placu. Wasza tak liczna obecność cieszy moje serce.

Dziękuję serdecznie tym, którzy przemawiali w waszym imieniu, i pozdrawiam szczególnie biskupów, asystentów kościelnych oraz odpowiedzialnych, opiekujących się wami kompetentnie i z oddaniem.

2. Dzisiaj zechcieliście odnowić wasze «Przyrzeczenie» przed Papieżem, a ja cieszę się, że mogę być wam świadkiem, gdy obiecujecie, że będziecie wierni Bogu, powołującemu was do życia we wspólnocie i przyjaźni z Nim; wierni samym sobie w odczytywaniu i realizacji zamysłu, jaki Ojciec w swej miłości przygotował dla każdego; i wierni bliźniemu, który oczekuje od was daru w postaci pełnego zaangażowania ludzkiego i chrześcijańskiego.

W tym dążeniu do dochowania wierności jest wam pomocne prawo harcerskie, dzięki któremu, jak zwykł mawiać wasz założyciel lord Baden- -Powell, możecie niemożliwe uczynić możliwym.

3. Papież patrzy na was z ufnością i nadzieją i towarzyszy wam podczas wielkiej przygody życia modlitwą i uczuciami sympatii.

Proszę was, «biedronki» i «wilczki», byście codziennie robili wszystko, «na co was stać», by w kręgu i w drużynie rozwijać się, odkrywając wspaniałości stworzonego świata.

Zachęcam was, «przewodniczki» i «poszukiwacze», byście «zawsze byli gotowi» czynić dobro, ucząc się wraz z całym oddziałem odpowiedzialności i jak być aktywnymi członkami wspólnoty kościelnej i cywilnej, do której należycie.

Proszę was, «czujki» i «wędrownicy», byście z zaangażowaniem czynili słowo «służyć» mottem waszego życia, w przekonaniu, że dar z siebie to sekret, który ludzką egzystencję może uczynić piękną i owocną.

4. Mam na myśli w końcu was, którzy w organizacji pełnicie trudną i doniosłą rolę odpowiedzialnych. Powierzone wam zostało odpowiedzialne zadanie na drodze życia tak wielu dzieci, chłopców i dziewcząt, oczekujących od was pomocy, by harmonijnie się rozwijać i przyczyniać do budowania świata opartego na przyjaźni i solidarności.

Bądźcie ludźmi, którzy czerpiąc natchnienie z Jezusowej Ewangelii, potrafią wychowywać innych, ucząc ich żyć w wolności i odpowiedzialnie, «płynąć pod prąd» i przezwyciężać pokusę indywidualizmu, lenistwa i bierności.

5. Jak wiecie, drodzy przyjaciele, od kilku dni cały Kościół przeżywa Rok Eucharystii. Zachęcam was, abyście z tajemnicy «Ciała złożonego w darze» i «Krwi przelanej» uczynili stały punkt odniesienia waszych codziennych wyborów.

Uważnie i pilnie uczestniczcie w niedzielnej Eucharystii w waszych parafiach i w czasie wypraw zastępów i niech będzie ona źródłem i stałym umocnieniem waszego zaangażowania.

6. Duc in altum, AGESCI! Duc in altum, MASCI! Nie lękajcie się przemierzać z wyobraźnią, mądrością i odwagą drogi wychowania młodych pokoleń. Przyszłość świata i Kościoła zależy również od waszego zapału wychowawczego.

Moi drodzy, w tym duchu powierzam was wszystkich, wasze zastępy oraz rodziny wstawiennictwu Matki Boskiej Dobrej Drogi i św. Jerzego, waszego patrona, i wszystkim udzielam z serca mojego błogosławieństwa.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność indywidualizm przyjaźń głębia skauci harcerze harcerstwo pod prąd skauting AGESCI MASCI Baden-Powell
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W