Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska do krajów bałtyckich, 4-10 września 1993
Jan Paweł II

Nieście światło Ewangelii

10 września 1993 - Tallin. Nawiedzenie kościoła Świętych Apostołów Piotra i PawłaEstonia — kraj niegdyś pod panowaniem Zakonu Kawalerów Mieczowych, w XVI w. przyjął luteranizm i od tamtego czasu katolicy stanowią znikomą mniejszość ludności (0,3%, ok. 5 tyś. osób, wśród których pracuje 3 kapłanów i 6 zakonnic). Kościół estoński zorganizowany jest jako administracja apostolska, a funkcję administratora ad nutum Sanctae Sedis sprawuje nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich abp Justo Mullor Garcia. Na terenie całego kraju istnieją 2 parafie katolickie.

Po przybyciu do Estonii Ojciec Święty skierował pierwsze kroki do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinie — jedynej świątyni katolickiej w mieście. Przez dłuższą chwilę modlił się przed Najświętszym Sakramentem, a następnie wysłuchał przemówienia powitalnego nuncjusza i administratora apostolskiego abpa Justo Mullora Garcii. Do kilkuset wiernych zgromadzonych przed ołtarzem Papież zwrócił się z krótkim pozdrowieniem w języku estońskim, polskim i włoskim.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wraz z wami dziękuję Bogu, który pozwala mi rozpocząć pielgrzymkę do Estonii od nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w waszym kościele parafialnym. To tutaj gromadzicie się w niedzielę na Mszy św. Tutaj wielu z was zostało ochrzczonych i przyjęło bierzmowanie, tu przynosicie do chrztu swoje dzieci. Tu przychodzicie, by przyjąć sakrament przebaczenia i pojednania. Tu modlicie się za zmarłych, rozmyślając o zmartwychwstaniu i o tajemnicy świętych obcowania.

Wasz administrator apostolski, który jest również moim przedstawicielem w tym kraju, opowiadał mi o was dużo i z wielkim duszpasterskim zaangażowaniem.

Po polsku:

Ks. abp Justo Mullor Garcia powiedział mi, że choć jesteście nieliczni, to jednak czujecie się jak jedna rodzina, otwarta na odnowę zaleconą przez Sobór Watykański II. Potraficie prowadzić dialog i żyć w braterskiej jedności, a także wielkodusznie przyjąć tych, którzy podzielają wasze pragnienie modlitwy i posługi apostolskiej.

Moi drodzy, dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.

Pielęgnujcie tę przyjaźń zwłaszcza wobec braci w wierze, a w sposób szczególny wobec tych, którzy są trwale zaangażowani w dzieło zjednoczenia chrześcijan. O tę jedność winniśmy gorąco się modlić, złączeni więzią miłości.

Po włosku:

Drodzy bracia i siostry, oczekując ponownego spotkania z wami na historycznym placu Ratuszowym, gdzie będziemy sprawować uroczystą liturgię eucharystyczną, dziękuję wam za życzliwe przyjęcie, a prosząc Matkę Bożą o opiekę nad wami i waszymi bliskimi, wszystkich was błogosławię.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół ekumenizm Tallin Estonia świątynia podróż apostolska kraje bałtyckie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W