Bóg was kocha

Przemówienie Papieża podczas jubileuszowego spotkania z ubogimi, 15.06.2000

Jednym z najbardziej wzruszających i znaczących wydarzeń jubileuszowych było dla Ojca Świętego spotkanie z ubogimi, którzy 15 czerwca zgromadzili się w Watykanie, aby świętować swój Jubileusz. Ok. 200 osób, reprezentujących wszystkie kontynenty oraz różne wyznania, a zaproszonych przez Papieża za pośrednictwem rzymskich organizacji charytatywnych, przeszło przez Drzwi Święte Bazyliki Watykańskiej i modliło się przy grobie św. Piotra. Ok. godz. 13.30 ubodzy wraz z towarzyszącymi im wolontariuszami zgromadzili się w atrium Auli Pawła VI, dokąd przybył też Ojciec Święty, aby spożyć wraz z nimi obiad. Przy trzynastoosobowych stołach zasiadło po dziesięciu ubogich, jeden kardynał lub biskup oraz dwóch wolontariuszy. Obok Ojca Świętego miejsce zajął m.in. prof. Andrea Riccardi, przewodniczący rzymskiej Wspólnoty św. Idziego, opiekującej się ludźmi ubogimi, a wraz z nim siedmiu podopiecznych Wspólnoty, rzymskiej «Caritas» oraz domu «Dar Maryi», prowadzonego w Watykanie przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, a przeznaczonego dla najbardziej potrzebujących pomocy. Przed posiłkiem odczytano fragment z Księgi Przysłów mówiący o biesiadzie Mądrości («Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem» [por. Prz 9, 1-6]), następnie wszyscy odmówili modlitwę «Ojcze nasz», po której Jan Paweł II dodał: «Boże, który miłujesz życie, żywisz ptaki niebieskie i przywdziewasz lilie polne, błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za pokarm, który będziemy spożywali; prosimy Cię, aby dla nikogo nie zabrakło koniecznego pożywienia». Ojciec Święty wygłosił krótkie przemówienie i życzył wszystkim «smacznego». Do stołu usługiwali alumni z Papieskiego Wyższego Seminarium w Rzymie, co było wyrazem służebnego wymiaru kapłaństwa. Grupa Legionistów Chrystusa stworzyła radosny nastrój spotkania śpiewem i muzyką. Na zakończenie obiadu Papież odmówił modlitwę, dziękując Panu Bogu za pokarm i prosił o pogłębianie więzi z Nim, z braćmi i z wszystkimi stworzeniami oraz o opiekę Chrystusa i Jego Matki nad zgromadzonymi. Spotkanie zakończyło się wymianą darów: Ojciec Święty osobiście wręczył każdemu z ubogich pewną sumę pieniędzy, różaniec, reprodukcję «logo» Jubileuszu i brelok ze swoją podobizną. Poniżej zamieszczamy tekst przemówienia papieskiego.

Drodzy Bracia i Siostry!

Pośród wielu wydarzeń Jubileuszu dzisiejsze spotkanie jest dla mnie z pewnością jednym z najbardziej wzruszających i znaczących. Chciałem się z wami spotkać, chciałem spożyć z wami ten posiłek, aby wam powiedzieć, że Papież nosi was w sercu. Serdecznie obejmuję każdego z was jako bardzo drogich mi przyjaciół.

Nasze spotkanie jest z pewnością krótkie, ale zapewniam was, że każdego dnia towarzyszę wam modlitwą i sercem. Patrząc na każdego z was, myślę o wszystkich, którzy w Rzymie i w każdej części świata przeżywają chwile próby i zmagają się z trudnościami. Chciałbym podejść do każdego z was i powiedzieć: nie czuj się osamotniony, gdyż Bóg cię kocha. Moi drodzy, Papież was kocha, a wraz z nim cały Kościół przyjmuje was po bratersku z otwartymi ramionami.

Dziękuję wszystkim za przyjęcie mojego zaproszenia i za liczne przybycie na to wspólne spotkanie, które odbywa się na kilka dni przed otwarciem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Rzymie. Nasz wspólny posiłek przez swoją prostotę jest wymownym przygotowaniem do tego wydarzenia duchowego, które stanowi samo serce Roku Jubileuszowego. Dzisiaj bowiem spotykamy się wokół materialnego stołu, natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze liczniej zgromadzimy się wokół stołu duchowego, na uczcie eucharystycznej, aby wielbić miłość Boga, który łączy nas więzią braterstwa i wzajemnej solidarności. Przygotujmy się dobrze do tego niezwykłego wydarzenia, którego już dziś z radością oczekujemy.

Raz jeszcze dziękuję wam za obecność, dziękuję tym, którzy zorganizowali to spotkanie i przygotowali posiłek, oraz tym którzy wzbogacili je muzyką i śpiewem, tworząc pogodny i radosny nastrój. Wszystkim z całego serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama