Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie

Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 27.03.2005

 

«Potrzebujemy Ciebie!» Tę wielką inwokację Jan Paweł II zawarł w Orędziu «Urbi et Orbi» napisanym z okazji świętej Paschy Roku Eucharystii. Tekst orędzia został odczytany w Niedzielę Wielkanocną 27 marca w południe przez Sekretarza Stanu kard. Angela Sodana na zakończenie Mszy św., którą celebrował na placu św. Piotra w imieniu Ojca Świętego. Papież udzielił błogosławieństwa z okna Pałacu Apostolskiego. Przed odczytaniem orędzia kardynał powiedział: «Kończąc tę celebrację eucharystyczną, mam zaszczyt przeczytać orędzie skierowane do Miasta i Świata — 'Urbi et Orbi' — przez naszego czcigodnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyrażamy Mu głęboką wdzięczność i zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek jest On blisko nas wszystkich i z serca nam błogosławi».

1. Mane nobiscum, Domine!

Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29)!

Pierwszego dnia po szabacie —

tego dnia, w którym wydarzyła się

rzecz niewiarygodna —

tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali

tajemniczego Wędrowca,

by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już

ku zachodowi.

Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą,

lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli.

Niemniej słowa, które słyszeli w drodze

z ust Wędrowca,

coraz bardziej rozpalały ich serca.

Dlatego prosili Go: «Zostań z nami».

Później, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy,

rozpoznali Go przy «łamaniu chleba».

A On zaraz potem zniknął.

Pozostał im przełamany chleb,

a w sercach słodycz Jego słów.2. Umiłowani Bracia i Siostry,

Słowo i Chleb Eucharystii,

tajemnica i dar paschalny,

pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka

męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!

Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,

my także powtarzamy

z wszystkimi chrześcijanami na świecie:

Zostań z nami, Jezu,

ukrzyżowany i zmartwychwstały!

Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo

ludzkości kroczącej drogami czasu!

Ty, żywe Słowo Ojca,

napełnij ufnością i nadzieją tych, którzy szukają

prawdziwego sensu swojej egzystencji.

Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka

głodnego prawdy, wolności,

sprawiedliwości i pokoju.3. Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca,

naucz nas słów i czynów pokoju:

pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią

i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;

pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki,

gdzie nadal przelewa się tyle krwi;

pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi

niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.

Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego,

łamany i dzielony między współbiesiadników:

obdarz i nas siłą

potrzebną do wielkodusznej solidarności

z rzeszami, które jeszcze dzisiaj

cierpią i umierają z nędzy i głodu,

są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie

czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.

W mocy Twojego Zmartwychwstania

niech i one staną się uczestnikami nowego życia.4. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,

także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!

Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Spraw, by materialny postęp ludów

nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,

które są duszą ich cywilizacji.

Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.

W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,

bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego

(por. J 6, 68).

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Wszystkim życzę radosnych Świąt Wielkanocnych!

Z Watykanu, 27 marca 2005 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jan Paweł II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama