Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

TROSKA KOŚCIOŁA O CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ

13 XII 2001 — Spotkanie nt. «Przyszłość chrześcijan w Ziemi Świętej»W czwartek 13 grudnia 2001 r. odbyło się w Watykanie spotkanie nt. «Przyszłość chrześcijan w Ziemi Świętej». Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wspólnot katolickich tego regionu, Kurii Rzymskiej, biskupów z różnych krajów świata, a także przedstawiciele papiescy w Ziemi Świętej. Obrady rozpoczęły relacje Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano i Patriarchy Jerozolimy Michała Sabbaha. Sekretarz Stanu przypomniał, że — według danych statystycznych opublikowanych przez Stolicę Apostolską — na początku 2000 r. w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, liczących łącznie 6 mln 100 tys. ludności, mieszkało 117 tys. katolików. Są tam również chrześcijanie należący do innych Kościołów i Wspólnot, m.in. do patriarchatu greckoprawosławnego, ale razem z katolikami prawdopodobnie nie stanowią więcej niż 3% ludności. Mają takie same prawa jak inni obywatele i proszą o pomoc w pełnieniu swojej misji w społeczeństwie. Spotkanie, zorganizowane na życzenie Ojca Świętego, który niestrudzenie przypomina o potrzebie pojednania i sprawiedliwości w tym regionie świata, było świadectwem troski Kościoła o chrześcijan w Ziemi Świętej. Poniżej zamieszczamy tekst przemówienia Jana Pawła II.

Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie!

Jak zostało zapowiedziane w skierowanym do was zaproszeniu, dzisiejsze spotkanie ma raz jeszcze potwierdzić, że Stolica Apostolska śledzi z zainteresowaniem i niepokojem sytuację w Ziemi Świętej, uczestnicząc poprzez szczególną duchową bliskość w dramacie tamtejszej ludności, od tak dawna nękanej przez akty przemocy i dyskryminacji. Spotkanie to ma też być świadectwem troski całego Kościoła o chrześcijan w Ziemi Świętej, a szczególnie o wspólnotę katolicką, jak również wyrazić wspólne dążenie do zachowania jej tysiącletniej obecności w tym regionie. Kościół pragnie też w ten sposób wnieść swój wkład w budowanie sprawiedliwości i pojednania pomiędzy tymi, których wiara ma swoje korzenie w tym regionie.

Niestety, spotykamy się w momencie, którego nie waham się nazwać «dramatycznym», tak dla mieszkańców tych drogich nam regionów, jak i dla naszych braci w wierze. Są oni bowiem, jak się wydaje, przytłoczeni ciężarem dwóch różnych ekstremizmów, które — niezależnie od swoich źródeł — oszpecają oblicze Ziemi Świętej.

Z okazji rozpoczęcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 patriarchowie i zwierzchnicy Wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej skierowali do swoich wiernych i do chrześcijan całego świata przesłanie wiary, nadziei i miłości; było to przesłanie duchowe, płynące z betlejemskiej groty, wzywające odważnie i zdecydowanie wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej i całego świata, by żyli w sprawiedliwości i pokoju.

Jak bardzo byśmy chcieli, aby to przesłanie zostało wysłuchane i zrealizowane. Jak bardzo byśmy chcieli nie powtarzać go nigdy więcej. Jak bardzo byśmy chcieli, aby nasi bracia żydzi i muzułmanie zjednoczyli się z nami w jednym solidarnym przymierzu miłości i aby udało się przywrócić Ziemi Świętej jej prawdziwe oblicze «skrzyżowania dróg pokoju» i «ziemi pokoju».

Do was, drodzy bracia biskupi Ziemi Świętej, należy trudne zadanie: musicie dawać świadectwo miłości Boga na tych ziemiach i głosić Jego przesłanie w społeczeństwie, w którym przeważają muzułmanie i żydzi.

W waszym przesłaniu z okazji rozpoczęcia Roku Jubileuszowego (4 grudnia 1999 r.) podkreśliliście, że wasze powołanie polega na «byciu chrześcijanami w Ziemi Świętej, a nie w jakimś innym kraju na świecie», i wezwaliście wszystkich, aby nie dali się pokonać lękowi i nie tracili nadziei w obliczu trudności. «W obliczu wszelkich problemów — jest napisane w waszym poruszającym przesłaniu — trwamy niewzruszenie dzięki mocy Ducha Bożego i mocy Jego miłości (...). Życie w trzecim tysiącleciu domaga się od nas pogłębionej refleksji i jeszcze większej świadomości naszej tożsamości i naszej misji, aby zaakceptować to, czego Bóg chce dla nas dzisiaj i jutro w naszej Ziemi Świętej».

Również dzisiaj, podobnie jak podczas spotkania z wami w Ammanie 21 marca 2000 r., zachęcam was, abyście mieli ufność w Panu, abyście zjednoczyli się z Nim na modlitwie, tak aby On, wasza Światłość, wspomagał was — pasterzy, w prowadzeniu powierzonej wam owczarni.

Obecność tutaj wśród nas kilku współbraci reprezentujących Episkopat całego świata świadczy, że w tym waszym trudnym zadaniu nie jesteście sami: jest z wami cały Kościół. Cały Kościół dzieli wasz niepokój, wspiera was w codziennym trudzie, widzi cierpienia, jakich doświadczają wasi wierni, i swoją modlitwą ożywia nadzieję. Tak, cały Kościół w tym czasie Adwentu woła: Przyjdź, Panie, nawiedź nas, przynieś nam swój pokój; Twoja obecność napełnia nas radością.

Uczestnicy spotkania

Przedstawiciele Wspólnot katolickich
w Ziemi Świętej:
1. Michał Sabbah, łaciński Patriarcha Jerozolimy
2. Ignacy Piotr VIII Abdel-Ahad, syryjski Patriarcha Antiochii
3. Paul Nabil Sayah, maronicki arcybiskup Hajfy i Ziemi Świętej
4. George Khazzoumian, ormiański egzarcha patriarchalny Jerozolimy
  i Ammanu
5. Mtanios Haddad, grecko-melchicki administrator patriarchalny
  Jerozolimy
6. O. Paul Collin, chaldejski egzarcha patriarchalny
7. O. Giovanni Battistelli OFM, kustosz Ziemi Świętej.

Przedstawiciele Kurii Rzymskiej:
1. Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu
2. Kard. Francis Arinze, przewodniczący Papieskiej Rady
  ds. Dialogu Międzyreligijnego
3. Kard. Ignacy Moussa I Daoud, prefekt Kongregacji dla Kościołów
  Wschodnich
4. Kard. François Xavier Nguyęn Van Thuân, przewodniczący
  Papieskiej Rady «Iustitia et Pax»
5. Abp Jean-Louis Tauran, sekretarz ds. relacji z państwami
6. Ks. prał. Celestino Migliore, podsekretarz ds. relacji z państwami
7. Ks. prał. Giovanni d'Aniello, pracownik sekcji ds. relacji
  z państwami.
Przedstawiciele biskupów
z różnych krajów świata:
1. Bp Amédée Grab OSB, przewodniczący Rady Konferencji
  Episkopatów Europy
2. Bp Adrianus Herman van Luyn, wiceprzewodniczący Komisji
  Episkopatów Unii Europejskiej
3. Bp Jorge Enrique Jiménez Carvajal CIM, przewodniczący Rady
  Episkopatów Ameryki Łacińskiej
4. Bp Wilton D. Gregory, przewodniczący Konferencji Episkopatu
  Stanów Zjednoczonych Ameryki
5. Bp Jacques Berthelet CSV, przewodniczący Konferencji Episkopatu
  Kanady.
  
Przedstawiciele papiescy w Ziemi Świętej:
1. Abp Pietro Sambi, nuncjusz apostolski w Izraelu, delegat apostolski
  w Jerozolimie i Palestynie
2. Abp Fernando Filoni, nuncjusz apostolski w Iraku i Jordanii. 

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Izrael chrześcijanie Palestyna wolność religijna Ziemia Święta Amman
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W