reklama

Liczę na waszą modlitwę i ofiarę

List nowego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej do klasztorów kontemplacyjnych, wysłany podczas przekazania urzędu 15.09.2006

W dniu objęcia urzędu Sekretarza Stanu, 15 września, kard. Tarcisio Bertone skierował list do wszystkich klasztorów kontemplacyjnych na świecie, prosząc o modlitwę, aby mógł wypełnić «trudne zadanie» zlecone mu przez Benedykta XVI.

Wielebny Ojcze! / Wielebna Matko!

Zwracam się z tym listem do wszystkich klasztorów kontemplacyjnych żeńskich i męskich rozsianych na całym świecie.

Do Was, powołanych, by nieustannie wielbiąc Boga służyć liturgii i miłości, jaką rozlewa Kościół w każdym czasie, zwracam się z prośbą w chwili rozpoczęcia posługi Sekretarza Stanu, powierzonej mi przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI.

Jestem przekonany, że członkowie zakonów kontemplacyjnych swoją modlitwą i ofiarą mogą przyjść mi z najbardziej skuteczną pomocą w tym trudnym zadaniu.

Zwracam się do Was, tak jak to czyni) kiedyś Giorgio La Pira, głęboko wierzący polityk, który wzywał Was do modlitwy: «Wy modlicie się, a my, modląc się, idziemy naprzód» — pisał do mnichów i mniszek klauzurowych Florencji. Dokąd idziemy? Do ludów, które chcą znaleźć się w zasięgu cywilizacji miłości, która pochodzi od Chrystusa.

Nie mógł on sobie wyobrazić, by poważna działalność publiczna nie była wspierana przede wszystkim modlitwą. W swojej analizie, zmierzającej do rozróżnienia elementów składających się na proces historyczny, szczególne znaczenie przypisywał jednemu z nich: ukierunkowanej, «zaplanowanej» modlitwie klasztorów. Zwykł mawiać: «Kiedy natkniecie się na ten tajemniczy strumień modlitwy, który płynie przez historię świata, wówczas znajdziecie odpowiedź, której szukacie!» W modlitwie powinny znaleźć odbicie wielkie i skomplikowane wydarzenia w życiu Kościoła i narodów, aby prowadziły nas one ku pokojowi pewnemu, bo budowanemu pod kierunkiem mocnej i delikatnej ręki Opatrzności Bożej, dbającej o dobro doczesne i wieczne całej rodziny ludzkiej.

Historyczny moment, w którym żyjemy, pełen jest cieni, i również dziś łódź Kościoła płynie po wzburzonych wodach. Na tej drodze, pełnej ryzyka, ale także wielkiej nadziei związanej z historią jutra, musi wznosić się Wasza pokorna i żarliwa modlitwa.

Ojciec Święty Benedykt XVI, odpowiadając na pytanie pewnej grupy kapłanów, tak zdefiniował modlitwę: «wolna przestrzeń dla życia z Bogiem, które jest również życiem dla innych». Zatem jako brat w wierze, w nadziei i miłości zawierzam moją posługę Waszej modlitwie. I również z Wami, których prowadzi Najświętsza Dziewica, Królowa Apostołów, Wspomożenie chrześcijan, modlę się w intencjach powszechnej misji Papieża, Wikariusza Chrystusa, «katechety świata», świadka radości, która nieustannie płynie z Ewangelii.

Z najgłębszą wdzięcznością pozdrawiam Was i błogosławię.

Kard. Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu

Watykan, 15 września 2006 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama