Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


DANE STATYSTYCZNE O KOŚCIELE

Nowy Rocznik Statystyczny Kościoła za rok 1998 (wyd. 04.2000)1. Na początku kwietnia został opublikowany nowy Rocznik Statystyczny Kościoła, zawierający dane za rok 1998. Pozwala on dostrzec przez pryzmat statystyk przemiany ilościowe dokonujące się w Kościele na wszystkich kontynentach i nakreślić główne tendencje rozwojowe kształtujące jego życie i obecność w świecie.

2. W 1998 r., podobnie jak w roku poprzednim, zanotowano wzrost liczby ochrzczonych katolików. Warto podkreślić, że był on nieco większy niż rok wcześniej (odpowiednio +1,29% i +1,02%) oraz że przewyższał przyrost ludności świata w okresie 1997-1998; w rezultacie wzrósł nieco udział katolików w populacji światowej — z 17,3% do 17,4%.

Liczby obrazujące rozmieszczenie katolików na poszczególnych kontynentach nie zmieniły się zasadniczo w okresie 1997-1998: w Ameryce żyje prawie połowa wszystkich katolików świata — 28,4% w Południowej i 14% w Środkowej i Północnej; Europa jest ojczyzną 27,8% katolików, natomiast mniejsze społeczności katolickie zamieszkują pozostałe kontynenty: Afrykę — 11,5%, Azję (tutaj większość wiernych Kościoła katolickiego skupiona jest w południowo--wschodniej części kontynentu) — 10,4% i Oceanię — 0,8%. Porównanie z r. 1978 pozwala zauważyć, że w ogólnej liczbie katolików zmniejsza się relatywny udział Europejczyków, natomiast zwiększa się obecność mieszkańców Afryki i Azji.

3. W okresie 1978-1998 liczba biskupów na świecie wzrosła z 3 714 do 4 439, czyli o prawie 20%. Mimo dość zróżnicowanego tempa tego przyrostu na poszczególnych kontynentach (1,66% rocznie w Afryce, 0,82% w Europie, 1,17% w Oceanii, 0,94% w Azji i 0,91% w Ameryce), rozmieszczenie geograficzne biskupów pozostało zasadniczo bez zmian: 37,7% biskupów pełni swoją posługę w Ameryce, 32,9% w Europie, 13,9% w Azji, 12,9% w Afryce i 2,6% w Oceanii.

4. Łączna liczba kapłanów diecezjalnych i zakonnych zmniejsza się od r. 1978, choć należy zauważyć znaczne zróżnicowanie tendencji na poszczególnych kontynentach. W 1998 r. było w Kościele 404 626 kapłanów, w tym 264 202 diecezjalnych i 140 424 zakonnych.

W okresie 1978-1998 znacznie wzrosła liczba kapłanów diecezjalnych w Afryce; nieco mniejszy był wzrost w Azji i Ameryce (można tu także odnotować znaczne zróżnicowanie między krajami Ameryki Północnej, gdzie liczba kapłanów wyraźnie się zmniejszyła, podobnie jak w Europie, a Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie znacznie wzrosła).

W odniesieniu do kapłanów zakonnych, których liczba powoli zmniejsza się w Afryce, Ameryce i w Azji, natomiast nieznacznie wzrasta w Europie, można zauważyć, że umocnienie Kościołów krajowych sprzyja powrotowi kapłanów do regionów, z których się wywodzą.

5. Trzeba podkreślić, że choć zmniejsza się liczba kapłanów, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, coraz więcej jest diakonów stałych zakonnych i diecezjalnych, członków instytutów świeckich, świeckich misjonarzy i katechetów. Liczebność tych ostatnich przewyższa wszystkie pozostałe. Tendencje te sprawiają, że zmienia się skład osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Chociaż dane, jakimi dysponujemy, nie pozwalają dokładnie określić wielkości dokonujących się przemian ze względu na niejednorodność odniesień przestrzennych i czasowych, interesujące może być przedstawienie procentowego udziału poszczególnych kategorii w ogólnej liczbie pracowników duszpasterstwa w 1998 r. Tabela u dołu strony ukazuje, ilu jest biskupów, kapłanów, diakonów itd. na 1 000 osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Podział na kontynenty pozwala dostrzec znaczne zróżnicowanie w tej dziedzinie.

6. Na koniec warto zwrócić uwagę na zjawiska związane z napływem nowych powołań do Kościoła, to znaczy kandydatów do kapłaństwa oraz nowicjuszy i nowicjuszek w zgromadzeniach zakonnych. Co tyczy się kandydatów do kapłaństwa, to sytuacja jest szczególnie zadowalająca w Kościele afrykańskim i amerykańskim (zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej), w Europie Zachodniej pozostaje zasadniczo bez zmian, natomiast w Europie Wschodniej obserwuje się znaczny przyrost (osobnym przypadkiem jest Polska, gdzie po okresie dużego napływu kandydatów w latach 1978-1988 nastąpił znaczny spadek ich liczby w okresie następnych dziesięciu lat). Napływ nowicjuszy i nowicjuszek (te ostatnie są zawsze liczniejsze) kształtował się podobnie jak w przypadku kandydatów do kapłaństwa: szybkiemu przyrostowi w Afryce towarzyszył znaczny spadek w Europie. Sytuacja pośrednia występuje w Ameryce, gdzie można odnotować przeciwne tendencje na północy (spadek) i południu (wzrost).

Ilość osób poszczególnych typów na 1000 osób zaangażowanych w duszpasterstwo
KontynentBiskupiKapłaniDiakoni staliBracia zakonniZakonniceKonsekrowani świeccyMisjonarze świeccyKatechiściRazem
Afryka1,3460,530,7316,34119,320,882,92797,941.000
Ameryka0,9870,369,809,94138,913,2830,46736,271.000
Azja1,49100,120,5318,75323,712,905,49547,011.000
Europa1,32191,677,1421,80344,1221,300,51412,141.000
Oceania3,45149,165,2057,56345,491,467,28430,401.000
Świat1,20109,586.8615,66220,658,3315,28622,441.000

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo Kościół Katolicki katechizacja powołania statystyka katolicyzm ksiądz Katolik biskup zakonnica misjonarz katecheta diakon stały zakonnik nowicjusz Rocznik statystyczny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W