Oświadczenie w sprawie ochrony papieskiego imienia i wizerunku

Oświadczenie dotyczące konieczności uzyskania zgody na wykorzystywanie imienia, wizerunku lub herbu papieskiego

W ostatnich zwłaszcza latach obserwuje się u wielu osób coraz większe przywiązanie do papieży i pełen serdeczności szacunek dla nich; niektórzy pragną nazywać ich imieniem uniwersytety, szkoły lub placówki kulturalne, jak również stowarzyszenia, fundacje czy inne instytucje.

Z tego względu oświadcza się, że wyłącznie Stolica Apostolska ma prawo do zabezpieczania na wszelkie sposoby szacunku należnego następcom Piotra, a zatem do ochrony ich wizerunku i tożsamości osobowej przed inicjatywami, w których samowolnie wykorzystuje się imię i/lub herb papieży do celów i działań nie mających nic lub mających niewiele wspólnego z Kościołem katolickim. Faktycznie niekiedy poprzez posługiwanie się kościelnymi i papieskimi symbolami oraz logo usiłuje się dodać wiarygodności i nadać autorytet temu, co się promuje bądź organizuje.

Dlatego też na posługiwanie się zarówno tym wszystkim, co wiąże się bezpośrednio z osobą i urzędem papieża (imię, wizerunek i herb), jak i określeniem «papieski/a» musi uprzednio i jednoznacznie wyrazić zgodę Stolica Apostolska.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama