Notyfikacja

Notyfikacja międzydykasterialna w sprawie kursów diakonatu dla kobiet, 17.09.2001

1. Dykasterie nasze otrzymały z różnych krajów informacje dotyczące organizowania i prowadzenia kursów, bezpośrednio lub pośrednio przygotowujących do przyjęcia święceń diakonatu przez kobiety. Rodzi to pozbawione solidnych podstaw doktrynalnych oczekiwania, które mogą prowadzić do nieporozumień w duszpasterstwie.

2. Zważywszy że przepisy kościelne nie przewidują możliwości tego rodzaju święceń, nie jest dopuszczalne podejmowanie jakichkolwiek inicjatyw, które mają na celu przygotowanie kandydatek do święceń diakonatu.

3. Autentyczna promocja kobiety w Kościele, zgodnie ze stałym nauczaniem Kościoła, szczególnie Jego Świątobliwości Jana Pawła II, przewiduje inne, szerokie możliwości służby i współpracy.

4. Niżej podpisane Kongregacje — w zakresie swoich kompetencji — proszą zatem poszczególnych Ordynariuszy, aby zechcieli wyjaśnić wiernym powyższe wytyczne i dokładnie je stosować.

Notyfikacja niniejsza została zatwierdzona przez Ojca Świętego dnia 14 września 2001 r.

Watykan, 17 września 2001 r.

Kard. Joseph Ratzinger<
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Kard. Jorge Arturo Medina Estévez
Prefekt Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Kard. Darío Castrillón Hoyos
Prefekt Kongregacji
ds. Duchowieństwa

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao