Komunikat

Komunikat w sprawie kard. McCarricka, 7.10.2018

Po publikacji zarzutów odnoszących się do postępowania abpa Theodora Edgara McCarricka, Ojciec Święty Franciszek, świadomy zamieszania, jakie wywołały one w sumieniach wiernych, i zaniepokojony tym, zarządził sporządzenie następującego komunikatu:

We wrześniu 2017 r. archidiecezja w Nowym Jorku poinformowała Stolicę Apostolską, że pewien mężczyzna oskarżył wówczas kard. McCarricka o to, że został przez niego wykorzystany w latach siedemdziesiątych. Ojciec Święty nakazał przeprowadzenie dokładnego dochodzenia wstępnego, co uczyniła archidiecezja w Nowym Jorku. Następnie dokumentacja została przekazana Kongregacji Nauki Wiary. W międzyczasie, ze względu na to, że w trakcie dochodzenia pojawiły się poważne dowody, Ojciec Święty przyjął rezygnację apba McCarricka z przynależności do Kolegium Kardynalskiego, zakazując mu publicznego sprawowania posługi oraz zobowiązując do oddania się modlitwie i pokucie.

Stolica Apostolska nie omieszka we właściwym czasie podać do wiadomości końcowych wniosków dotyczących sprawy abpa McCarricka. Także w odniesieniu do innych zarzutów pod adresem tego duchownego, Ojciec Święty polecił uzupełnienie informacji zebranych w trakcie dochodzenia wstępnego dodatkowym dokładnym zbadaniem całej dokumentacji znajdującej się w Archiwum Dykasterii i w urzędach Stolicy Apostolskiej dotyczących byłego kard. McCarricka, aby zweryfikować wszystkie istotne fakty w ich kontekście historycznym, a także dokonać ich obiektywnej oceny.

Stolica Apostolska jest świadoma, że analiza faktów i okoliczności może doprowadzić do ujawnienia decyzji, które nie są zgodne z dzisiejszym podejściem do tych problemów. Jednakże, jak powiedział Papież Franciszek, będziemy szli drogą prawdy, niezależnie od tego, gdzie nas zaprowadzi (Filadelfia, 27 września 2015 r.). Zarówno nadużycia, jak i ich ukrywanie nie mogą być dłużej tolerowane i traktowanie w inny sposób biskupów, którzy się ich dopuścili lub je ukrywali, stanowi przejaw nigdy więcej niedopuszczalnej formy klerykalizmu.

Ojciec Święty Franciszek ponawia naglące wezwanie do zjednoczenia sił, aby walczyć z poważną plagą nadużyć zarówno w Kościele, jak i poza nim, a także uniemożliwić, by przestępstwa te były dalej popełniane na szkodę najbardziej niewinnych i najsłabszych w społeczeństwie. Jak wiadomo, Papież wezwał przewodniczących Konferencji Episkopatów z całego świata na spotkanie w lutym przyszłego roku, a tymczasem wciąż rozbrzmiewają słowa jego listu, skierowanego niedawno do ludu Bożego. Jedynym sposobem, w jaki możemy odpowiedzieć na to zło, które zniszczyło tak wiele ludzkich istnień, jest postrzeganie go jako zadania, które zaangażuje i dotyczy nas wszystkich jako ludu Bożego. Ta świadomość, że jesteśmy częścią ludu i wspólnej historii, pozwoli nam uznać nasze grzechy i błędy z przeszłości dzięki przyjęciu postawy pokutnej, która sprawi, że odnowimy się wewnętrznie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama