Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


W trosce o pełnię wiary

DEKRET DOTYCZĄCY "OPUS ANGELORUM"
Litteris diei 1 Decembris(*)Listem z 1 grudnia 1977 r. skierowanym do Stolicy Apostolskiej, Kardynał Joseph Höffner, Arcybiskup Kolonii i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec prosił o przeprowadzenie badania dotyczącego stowarzyszenia nazywanego "Opus Angelorum" (Engelwerk) oraz jego nauczania i szczególnych praktyk wywodzących się z domniemanych objawień prywatnych otrzymanych przez P. Gabriele Bitterlich.

Przeprowadziwszy takie badanie, szczególnie dotyczące pism zawierających wspomniane nauczanie, Kongregacja Nauki Wiary, listem z 24 września 1984 r., powiadomiła Kardynała J. Höffnera o następujących decyzjach, które wcześniej zaaprobował Ojciec Święty na audiencji w dniu 1 lipca (AAS 76 [1984] 175-176).

1. "Dzieło Aniołów" w propagowaniu pobożności do Świętych Aniołów musi być posłuszne nauczaniu Kościoła oraz świętych Ojców i Doktorów Kościoła.

W szczególności nie będzie rozpowszechniać wśród swoich członków i wiernych kultu aniołów, który posługuje się "imionami" znanymi z domniemanego objawienia prywatnego (przypisywanego P. Gabriele Bitterlich). Nie będzie wolno używać tych imion w żadnej modlitwie wspólnoty.

2. "Dzieło Aniołów" nie będzie domagać się od swoich członków i nie będzie przedkładać im tak zwanego "przyrzeczenia milczenia" ("Schweigen-Versprechen"), chociaż jest słuszne zachowywać odpowiednią dyskrecję w sprawach wewnętrznych "Dzieła Aniołów", która jest właściwa członkom instytutów kościelnych.

3. "Dzieło Aniołów" i jego członkowie będą zachowywać skrupulatnie wszystkie przepisy liturgiczne, przede wszystkim dotyczące Eucharystii. Ma to szczególne znaczenie dla tak zwanej "komunii wynagradzającej".

Następnie Kongregacja Nauki Wiary mogła przeanalizować inne pisma pochodzące z tego samego źródła, jak również upewnić się, że jej poprzednie decyzje nie zostały poprawnie zinterpretowane i zastosowane.

Badanie innych pism potwierdziło sąd, który był podstawą poprzednich decyzji, to znaczy, że angelogia propagowana przez "Opus Angelorum" i wynikające z niej pewne praktyki są obce Pismu Świętemu i Tradycji(1) i dlatego nie może służyć za podstawę dla duchowości i działalności stowarzyszeń zaaprobowanych przez Kościół.

Z tego powodu Kongregacja Nauki Wiary uznała za konieczne przypomnieć wcześniejsze decyzje, uzupełniając je następującymi normami.

I. Teorie pochodzące z domniemanych objawień otrzymanych przez P. Gabriele Bitterlich dotyczące świata aniołów, ich imion własnych, ich grup i funkcji, nie mogą być ani nauczane, ani w żaden sposób wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, w organizowaniu i w strukturze działania ("Baugerüst") "Opus Angelorum", jak również w kulcie, w modlitwach, w formacji duchowej, w duchowości publicznej i prywatnej, w posłudze czy apostolacie. Ta sama decyzja odnosi się do jakiegokolwiek Instytutu lub Stowarzyszenia uznanego przez Kościół.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wewnątrz lub na zewnątrz Stowarzyszenia, książek czy innych pism zawierających wspomniane teorie jest zakazane.

II. Są zabronione różne formy poświęcenia się aniołom ("Engelweihen") praktykowane w "Opus Angelorum".

III. Jest ponadto zabronione tak zwane udzielanie sakramentów na odległość ("Fernspendung"), a także włączanie do liturgii eucharystycznej i Liturgii Godzin tekstów, modlitw lub obrzędów, które bezpośrednio czy też pośrednio odnosiłyby się do wspomnianych teorii.

IV. Egzorcyzmy mogą być praktykowane wyłącznie według norm i dyscypliny Kościoła w tym zakresie oraz przy użyciu zaaprobowanych przez niego formuł.

V. Delegat wyposażony w specjalną władzę, mianowany przez Stolicę Apostolską, zweryfikuje i w kontakcie z Biskupami będzie czuwał nad wprowadzeniem wyżej ustalonych norm. Będzie starał się wyjaśnić i uregulować relacje między "Opus Angelorum" i Zgromadzeniem Kanoników Regularnych Krzyża Świętego.

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszy Dekret, uchwalony na zebraniu plenarnym Kongregacji, i nakazał jego opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 6 czerwca 1992 r.

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt

+ ALBERTO BOVONE
Abp tyt. Cezarei Numidyjskiej
Sekretarz


* AAS 84 (1992) 805-806.
1. Por. BENEDICTUS PP. XIV, Doctrina de Beatificatione Servorum Dei et de Canonizatione Beatorum, Lib. IV, Pars II, Cap. XXX, De Angelis et eorum cultu, Venetiis 1777.


opr. mg/jw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pobożność objawienie prywatne egzorcyzm stowarzyszenie dzieło aniołów kult aniołów opus angelorum Gabriele Bitterlich
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W