Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papieska Rada «Cor Unum»

Działalność charytatywna Jana Pawła II w 2003 r.Jak wiemy na podstawie Dziejów Apostolskich, pierwsi chrześcijanie przekazywali swoje mienie apostołom, którzy rozdzielali je, najpierw osobiście, później za pośrednictwem diakonów, aby zaspokoić potrzeby wszystkich.

Z tej starochrześcijańskiej tradycji wywodzi się charytatywne dzieło Następcy św. Piotra. Dziś również napływają do Ojca Świętego ofiary przeznaczone na pomoc dla potrzebujących. Składają je fundacje, instytucje dobroczynne, diecezje, parafie itp. Wśród ofiar nie brak też «wdowich groszy», składanych przez pielgrzymów do specjalnych skarbon w rzymskich bazylikach. Wykorzystaniem tych środków zajmuje się Papieska Rada «Cor Unum». Co roku przedstawia ona szczegółowy raport ze swojej działalności, informujący, na jakie cele Ojciec Święty przeznaczył zgromadzone środki.

W ubiegłym roku Ojciec Święty dysponował sumą ponad 6 mln dolarów. Najwięcej środków, 2 474 000 euro, przeznaczono na 235 projektów realizowanych w 9 krajach subsaharyjskich przez Fundację Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Powstała ona w 1984 r. w odpowiedzi na apel Papieża o pomoc dla tego regionu, wyniszczonego wskutek długotrwałych suszy i postępującego procesu pustynnienia, skierowany do wspólnoty międzynarodowej w 1980 r. podczas pielgrzymki do Wagadugu. W ciągu 20 lat działalności fundacji udało się zrealizować ponad 3,5 tys. projektów na sumę przekraczającą 30 mln dolarów.

Fundacja wspiera działalność zwłaszcza w takich dziedzinach, jak oświata (24,25% projektów), gospodarka wodna (21,70%), rolnictwo i hodowla zwierząt (18,3%) oraz ochrona środowiska (12,76%).

Zorganizowaną pomocą charytatywną zajmuje się także Fundacja «Populorum Progressio», założona przez Jana Pawła II w 1992 r. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Wspiera ona mikroprojekty pomocy ludności tubylczej i wiejskiej w Ameryce Łacińskiej. W ciągu 12 lat działalności sfinansowała ponad 1500 takich projektów o łącznej wartości przekraczającej 15 mln dolarów. W ubiegłym roku dysponowała ona sumą 1 843 200 dolarów, którą przeznaczono na realizację 221 projektów, dotyczących różnych dziedzin: sektora produkcji (36,29% projektów), lokalnej infrastruktury (23,55%), dzieci (18,15%), oświaty (16,6%) i służby zdrowia (5,49%).

Ponadto w ubiegłym roku Ojciec Święty przeznaczył 822 465 dolarów na pomoc doraźną dla ofiar trzęsień ziemi, m.in. w Algierii, Iranie i Turcji; powodzi, m.in. w Wietnamie; wojen, np. w Iraku; suszy, m.in. w Etiopii i Erytrei, oraz innych kataklizmów i epidemii, a 858 223 dolary na różne programy pomocy humanitarnej w 33 krajach świata. W tym czasie przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum» abp Paul Cordes dwukrotnie udał się na prośbę Jana Pawła II, jako jego osobisty wysłannik, do krajów znajdujących się w wyjątkowo krytycznej sytuacji, aby w imieniu Papieża koordynować charytatywną działalność Kościoła. W styczniu 2003 r. abp Cordes był w Wietnamie, dotkniętym katastrofalnymi powodziami, a w maju w Iraku.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EPIDEMIE
Przyczyna interwencjiSuma w US $Kraje
Trzęsienia ziemi162 000Algieria, Salwador, Iran, Turcja, Uganda
Powodzie243 000Argentyna, Boliwia, Fidżi, Gwatemala, Sri Lanka, Wietnam
Wojny241 473Irak, Liberia, Nigeria, Dem. Rep. Konga
Susza i głód59 304Erytrea, Etiopia, Mołdawia
Uchodźcy i emigranci91 688Algieria, Angola, Haiti, Rep. Środkowoafrykańska, Uganda
HIV/AIDS25 000Malawi, Rumunia
Razem822 46523 kraje
   
PROGRAMY POMOCY HUMANITARNEJ
ProgramSuma w US $Kraje
Społeczno-medyczny93 260Brazylia, Indie, Izrael, Ukraina, Wietnam
Dzieci205 384Brazylia, Chile, Ghana, Indie, Mongolia, Rep. Środkowoafrykańska, Tadżykistan, Ukraina, Uganda, Wietnam
Formacja103 200Białoruś, Brazylia, Kolumbia, Indie, Mozambik, Nigeria, Dem. Rep. Konga, Ruanda, Sudan
Rolnictwo i wyżywienie86 364Nigeria, Peru, Dem. Rep. Konga, Ruanda, Tanzania, Uganda
Odbudowa i renowacja domów152 840Angola, Kamerun, Chorwacja, Etiopia, Jerozolima, Haiti, Indie, Kenia, Libia, Litwa, Rumunia
Społeczno-d uszpasterski188 175Salwador, Finlandia, Jerozolima, Ghana, Mongolia, Nikaragua, Dem. Rep. Konga, Wietnam
Kobiety14 000Angola, Kamerun
Osoby w podeszłym wieku15 000Uganda
Razem858 22333 kraje

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: AIDS ewangelizacja statystyka trzeci świat głód wojna trzęsienie ziemi Stolica Apostolska uchodźcy Populorum progressio działalność charytatywna pomoc humanitarna susza Wietnam powódź hiv
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W