Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wstępny program VI Ogólnopolskiej Konferencji „Etyka w życiu gospodarczym” 9 - 10 maja 2002 Łódź

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
90 - 046 Łódź, ul. Wodna 34
tel. (042) 676-13-66
fax (042) 676-13-68
mail: etyka@swseiz.lodz.pl

Więcej o konferencji

czwartek, 9.05.2002

8.30 Msza Św.
9.30-10.00 Otwarcie konferencji

  • Arcybiskup Łódzki dr Władysław Ziółek
  • ks. Rektor Stanisław Bogdański
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. zw. dr hab. Czesław Domański

ks. Inspektor dr Józef Struś - 80-lecia działalności Salezjanów w Łodzi
ks. biskup dr Adam Lepa - Etyka w mediach

10.00-11.30 Sesja plenarna

przewodniczy prof. zw. dr hab. Michał Seweryński

prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław
Etyka dla globalnej gospodarki
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa
Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice
prof. nadzw. dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Moralne aspekty wiary w „nową ekonomię”

11.30-12.00 przerwa na kawę, konferencja prasowa

12.00-13.30 Sesja plenarna: Etyka, medycyna i konsumeryzm
przewodniczy prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski

prof. zw. dr hab. Piotr Zaborowski, Akademia Medyczna, Warszawa, Rada Statystyki
Ograniczone nakłady finansowe w systemie ochrony zdrowia - dylematy etyczne

dr hab. Mieczysław Gałuszka, Akademia Medyczna, Łódź
Atrofia więzi moralnej w służbie zdrowia: przykład patologii w nekrobiznesie

prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
Konsumeryzm kontra konsumeryzm

13.30 -14.30 przerwa obiadowa

14.30- 15.45 Sesja plenarna
Problemy etyczne środowiska akademickiego
przewodniczy ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski

prof. zw. dr hab. Andrzej de Tchorzewski
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
Środowisko akademickie wobec wyzwań i wyborów moralnych

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
Etyczne problemy przenikania modeli zarządzania jakością do polityki oświatowej

prof. zw. dr hab. Łukasz Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nauka a życie gospodarcze państw "nie do końca rozwiniętych"

15.45-16.15 przerwa na kawę

16.15 -18.00Sesja
Władza, historia i etyka - sala A
przewodnicząca prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak

prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Podział władzy w przedsiębiorstwie prywatyzowanym. Aspekty prawne i socjologiczne

dr Katarzyna Haremska, Akademia Pedagogiczna, Kraków
O niezwykłej skuteczności władzy

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Szymański, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość
Ekonomiczne i etyczne aspekty przewagi drobnej własności w rolnictwie w ujęciu Henryka Kamieńskiego

dr Rafał Matera, Uniwersytet Łódzki
Wizja społeczeństwa konsumpcyjnego Thorsteina Veblena, czyli kto jest próżniakiem w XXI wieku

dr Wiesław Banach, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Ekonomia heterodoksyjna a groźba nihilizmu

16.15-18.00 Sesja
Spory etyczne, marketing i reklama - sala B
przewodniczy prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

dr Stanisław Kwiatkowski, Politechnika Łódzka
O idiotach i idiotyzmach w życiu publicznym — w ogólnym zarysie

dr Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Liberalizm versus komunitarianizm

mgr Mariusz Maciejewski
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa
Marketing ideą

ks. dr Marian Stepulak, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Problemy etyczno-moralne psychologa reklamy komercyjnej produktów i usług

dr Leszek Gajos, Politechnika Rzeszowska
Oddziaływanie reklamy na młodzież. Analiza etyczna. Raport z badań empirycznych

16.15 -18.00 Sesja: Etyka biznesu i kodeksy - sala C
przewodniczy prof. zw. dr hab. Jacek Sójka

dr Mieczysław Bąk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa
Przedsiębiorstwo fair play

dr Regina Borowik, Politechnika Częstochowska
Meandry etyki indywidualnej a tworzenie kodeksów etycznych firmy

mgr Agnieszka Drewniak, Uniwersytet Śląski
Pojęcie godności w etyce zawodowej a wymagania prawa

dr Joanna Dudek, Uniwersytet Zielonogórski
Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i metodologicznych

dr Tadeusz Pawlus, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Prakseologiczne i etyczne aspekty działalności kierownika

18.00-19.00 spotkanie uczestników konferencji

19.00-20.00 Koncert Chóru Akademii Muzycznej w Łodzi
Kościół Salezjanów Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, ul. Wodna 34

20.30 Spotkanie organizowane przez Samorząd Studentów

piątek, 10.05

8.10-9.40 Sesja: Ubóstwo, podatki, etyka - sala A
przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Jerzy T. Kowaleski

dr Przemysław Rotengruber, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Integracja społecznych słabszych a interes władzy

Łukasz Arendt, Jakub Kowalski, Uniwersytet Łódzki
Polskie ubóstwo

Magdalena Rutkowska, Marcin Gajewski, Uniwersytet Łódzki
Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych na przełomie wieków

mgr Joanna M. Michalak, Uniwersytet Łódzki
Odpowiedzialność nauczycieli przed przyszłością

8.10- 9.40 Sesja: Etyka w kontekście międzynarodowym - sala B
przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Józef Oleński

ks. dr Jerzy Koperek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź
Kulturowe uwarunkowania demokratycznych transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej

ks. mgr Piotr Turek
Unia Europejska a Europa ducha i ewangelicznej wartości

dr Waldemar Kwiatkowski, Akademia Medyczna, Łódź
Etyka medyczna: w poszukiwaniu nowej wrażliwości

prof. nadzw. dr hab. Bożena Mikołajczyk,
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź
Małe przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych — wybrane problemy

8.10- 9.40 Sesja: Transformacja a etyka - sala C
przewodniczy - prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski

dr Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Analiza postaw moralnych w procesie przemian gospodarczych w Polsce w perspektywie teorii społeczeństwa otwartego

dr Iwona Bogucka, Uniwersytet Śląski
Etyczne standardy funkcjonowania administracji publicznej

dr Andrzej Grandys, Politechnika Łódzka
Przestępczość w sieci internet a etyczne aspekty e-gospodarki

mgr Maciej Kijowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Filia w Rzeszowie)
Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Aspekt etyczno-normatywny w zarysie

dr Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
Między indywidualizmem a hedonizmem - nowa moralność konsumenta przyszłości

9.40-10.00 przerwa na kawę

10.00 -11.30 Sesja plenarna - przewodniczy prof. zw. dr hab. Tomisław Domański

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Aktualność greckiej koncepcji niewolnictwa

dr Janina Filek, Akademia Ekonomiczna, Kraków
Wolność na usługach ekonomii

dr hab.Kazimierz Sosenko, Akademia Ekonomiczna, Kraków
Etyka publiczna a etyka osoby

11.30-12.00 przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja plenarna - przewodniczy prof. zw. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Gospodarka rynkowa w ocenie społecznego nauczania Kościoła

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Proces globalizacji i jego dylematy społeczno-etyczne piątek po przyjeździe autobusu

prof. dr hab. Krzysztof Zanussi
Skala wartości duchowych a rynek we współczesnej sztuce

13.30-14.30 obiad

14.30- 16.00 Sesja plenarna

przewodniczy prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk

dr Jerzy Kropiwnicki, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź
Bazary w Polsce: źródło dewiz czy problemów?

prof. dr hab. Józef Oleński, Przewodniczący Rady Statystyki, Uniwersytet Warszawski
Etyka w statystyce w świetle deklaracji Międzynarodowego Instytutu Statystyki oraz Rezolucji ONZ

prof. zw. dr hab. Aurelia Polańska, Uniwersytet Gdański
Etyka zawodowa postuluje, by każdy człowiek wykonywał swoją pracę zarobkową w sposób fachowy i uczciwy

VII Ogólnopolska Konferencja

ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM

odbędzie się w SWSEiZ w Łodzi we czwartek i w piątek, 15-16 maja 2003 roku

Prosimy o wstępne zgłoszenia na konferencję ETYKA'2003

(formularze zgłoszeń znajdują się w materiałach konferencyjnych).

Uwaga: W materiałach konferencyjnych zostanie dostarczony aktualny program.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: globalizacja ekonomia etyka biznes zarządzanie UE unia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W