Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Anselm Grün
Thomas Kohrs

Jak etycznie inwestować?

ISBN: 978-83-7580-148-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
RODZAJE LOKAT PIENIĘŻNYCH
Lokata długoterminowa i książeczka oszczędnościowa tracą na atrakcyjności
Inwestowanie w akcje jako model przyszłości
Czym są obligacje?
Fundusze inwestycyjne jako lokata kapitału
Instrumenty pochodne: opcje, kontrakty terminowe, certyfikaty depozytowe
Udziały
GIEŁDA — DIABELSKIE MIEJSCE?
Rynek spotkań
Podaż i popyt
Przewidywanie cen akcji
Oszustwo i manipulacja?
Co się właściwie dzieje z moimi pieniędzmi?Udziały

Tak zwany prywatny kapitał udziałowy jest ogólnym pojęciem dotyczącym inwestycji prywatnych lub instytucjonalnych inwestorów w (jeszcze) nie handlujące na giełdzie przedsiębiorstwa. Mamy tu do wyboru dwie możliwości: Pierwsza polega na tym, by inwestować dodatkowy kapitał w już istniejące małe lub średnie przedsiębiorstwa. Druga możliwość to pomagać przy starcie i finansowo postawić na nogi całkiem nowe przedsiębiorstwa z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi, ale bez kapitału. Oznacza to, że inwestorzy stawiają do dyspozycji tak zwany kapitał ryzyka, przy czym tego określenia ostatnimi laty nie używa się w Niemczech. Obecnie mówi się raczej o grupach private equity albo o venture capitalx.

W przeszłości dostęp do takich form inwestycyjnych ograniczony był jedynie do inwestorów dysponujących dużym kapitałem. Ryzyko tych inwestycji jest wysokie, a prawdopodobieństwo straty, ale i zysku, jest duże. Wyobraźmy sobie tylko, że wspierając Billa Gatesa w tworzeniu Microsoftu czy Larry'ego Page'a w tworzeniu Google kapitałem 10 tysięcy euro, bylibyśmy dziś multimilionerami. Do tego niezbędna jest umiejętność oceny, czy przedsiębiorstwo, w które inwestujemy, skazane jest na porażkę, czy też odniesie sukces. Ponieważ niewiele osób dysponuje tą umiejętnością, dziś już drobni gracze z kilkoma tysiącami euro mogą inwestować w pakiety udziałów skonstruowane podobnie jak fundusze inwestycyjne. Jednak i tu wymagana jest rozwaga.

Inwestorzy upatrują swojej szansy w tym, że być może w koszu małych i średnich przedsiębiorstw są również i takie, które za jakiś czas dojrzeją do debiutu giełdowego, a wówczas perspektywa dużego zysku będzie bardzo prawdopodobna. Z drugiej strony w tym portfolio na pewno znajdą się i takie przedsiębiorstwa, które będą musiały ogłosić upadłość. Kapitał w nie zainwestowany trzeba będzie spisać na straty. Rokowania wysokiej rentowności można uzasadnić nadzieją, że w naszym koszu przedsiębiorstwa przynoszące zyski będą stanowiły większość.

 

 Wskazówka

W takie formy inwestowania, jak akcje, fundusze akcyjne czy przede wszystkim zamknięte fundusze inwestycyjne albo udziały, należy inwestować kapitał, który nie będzie nam potem pilnie potrzebny na zakup nowego samochodu, podróż czy wyposażenie mieszkania. Ten, komu najmniejsza zmiana kursów giełdowych spędza sen z oczu, nie powinien angażować się w podobne inwestycje.

xPrivate equity (PE) to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym mające na celu osiąg-nięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Mogą być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub poprawę ich bilansu. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa służące uruchomieniu danej spółki lub jej rozwojowi (na podstawie www.ppea.org.pl — przyp. red.).

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kapitał pieniądze akcje giełda oszczędności inwestycje popyt obligacje inwestowanie podaż udziały fundusze inwestycyjne lokaty ceny akcji
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W