Rada Integracji ds. Wsi

Rada Integracji ds. Wsi

Problemy integracyjne rolnictwa należą do najtrudniejszych

Powstała Rada Integracji Europejskiej ds. Wsi

Premier Jerzy Buzek powołał Środowiskową Radę Integracji Europejskiej ds. Wsi. Wkrótce powstaną również Rady Środowiskowe ds. młodzieży i ds. informacji.

Informację o powołaniu Rad Środowiskowych przekazał premier Buzek podczas posiedzenia Narodowej Rady Integracji Europejskiej 24 maja 2000. W UKIE trwają prace nad projektem kampanii informacyjnej pt. "Polska wieś w Unii Europejskiej. Założenia polityki informacyjnej państwa w zakresie integracji europejskiej". Akcja informacyjna, skierowana do rolników nt. skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ruszy 1 lipca - poinformowała 25 maja Narodowa Rada Integracji Europejskiej.

Sekretarz KIE, Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że wybór tematyki rolnej i powołanie Rady Środowiskowej nie był przypadkowy, jako że realne przystosowanie rolnictwa do standardów UE jest jednym z najistotniejszych zadań w procesie dostosowawczym, a akcji tej winien towarzyszyć dialog społeczny i informacja.

- Rolnictwo to ok. 40 procent kontaktów z Unią Europejską, jest to więc materia bardzo trudna, toteż konieczny jest intensywny dialog z polską wsią - powiedział sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła raport pt. "Rolnicy i mieszkańcy wsi o przyszłości polskiej wsi i rolnictwa w obliczu integracji z UE". Raport zawierał rekomendacje dotyczące "polityki rolnej i informacyjnej w okresie przedakcesyjnym", opracowane przez Instytut Spraw Publicznych.

W skład Środowiskowej Rady Integracji Europejskiej ds. Wsi weszli: prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski, Józef Waligóra - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Roman Wierzbicki - Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "S", Władysław Serafin - Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Karol Tylenda - Prezes Centrum Narodowego Młodych Rolników, Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Mariusz Poznański - Prezes Związku Gmin Polskich, Marian Sikora - Prezes Federacji Związków Producentów Rolnych, Andrzej Woda - Federacja Związków Producentów Rolnych, Ewa Marciniak - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczo - Przemysłowej.

- Chcemy wiedzieć jak najwięcej, dlatego będziemy brali w tym udział - zapowiedział Władysław Serafin, szef Związku Zawodowego Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dodał, że związki nie będą przekonywać, ale rzetelnie informować.

Rząd chce przeznaczyć na akcję informacyjną 3 miliony złotych.

JU/PO

˙
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao