Dni Wolontariatu - Forum Młodych

Czym jest wolontariat i dlaczego jest tak potrzebny?

Wolontariusz to młodość, twórczość i dawka pozytywnej energii dla współczesnego świata. Wolontariusz jest osobą kreatywną i dynamiczną, angażując się w pomoc drugiemu człowiekowi, rozwija samego siebie, podnosi kwalifikacje, zdobywa nowe doświadczenia oraz umiejętności. Nie tylko wspiera różne projekty, ale także może je samodzielnie inicjować i prowadzić.

Małopolscy wolontariusze realizują się w różnorodnych dziedzinach, pracując na bardzo odpowiedzialnych i kreatywnych stanowiskach, m.in.: przygotowują projekty, zajmują się pracą biurową, organizują koncerty i imprezy charytatywne, prowadzą korespondencję, współpracują z mediami, projektują strony internetowe i grafikę, zarządzają zespołami osób. Część z nich wyjeżdża do najuboższych miejsc świata, m.in. do slumsów w Afryce i Ameryce Południowej, gdzie organizują życie społeczne, koordynują budową infrastruktury, prowadzą zajęcia pedagogiczne, kształcą kadry, pomagają w szpitalach, zaopatrują ośrodki, pracują w lokalnych mediach, etc.

Wolontariusz to skarb nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całego świata. Inwestowanie w wolontariat i wolontariuszy jest inwestycją w przyszłość, która trwale procentuje w wymiarze społecznym, zawodowym i ogólnoludzkim.

Po co DNI WOLONTARIATU?

Wolontariat, czyli bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, jest wciąż niedostatecznie rozpowszechniony wśród młodzieży szkolnej i studentów. Przyczyny tego problemu są następujące:

 • Wokół wolontariatu narosło wiele stereotypów i niedomówień, często kojarzony jest jedynie z okazjonalnymi zbiórkami pieniędzy albo pomocą starszej osobie czy opieką nad dzieckiem.
 • Młodzież ma zbyt ograniczony dostęp do gruntownej wiedzy na temat różnorodnych form wolontariatu oraz posiada niedostateczną świadomość korzyści wynikających z podejmowania pracy społecznej.
 • Zaangażowani wolontariusze są słabo widoczni i doceniani w swoich lokalnych środowiskach, a także za mało obecni w mediach.

Tymczasem problem niedostatecznej popularyzacji wolontariatu niesie za sobą szereg negatywnych skutków:

 • Młodzież w niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał, słabo rozwija talenty, zdolności oraz aktywność społeczną, czego konsekwencją jest niedostateczne praktycznie przygotowana do wykonywania przyszłej pracy zawodowej oraz słabe przygotowanie do bycia świadomym obywatelem społeczności lokalnej i współczesnego świata.
 • Obecni wolontariusze są często przepracowani. Z powodu niedostatecznego wsparcia nie mogą rozwijać swych inicjatyw i projektów na większą skalę. Doświadczanie i zaangażowanie, które mogliby przekazać kolejnym pokoleniom wolontariuszy, często bywa marnowane.
 • Organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby indywidualne, które potrzebują pomocy wolontariuszy, otrzymują ją jedynie w ograniczonym zakresie, co spowalnia ich tempo pracy, hamuje rozwój oraz przyczynia się do narastania różnych problemów.

Aby temu przeciwdziałać młodzież potrzebuje dostępu do kompetentnych źródeł wiedzy, aktualnych informacji, nowoczesnych i atrakcyjnych metod przekazu, zaplecza organizacyjnego do podejmowania wartościowych działań, a także inspirujących wzorców.

DNI WOLONTARIATU to:

 • twórcze oddziaływania środowiska wolontariuszy na młodzież szkolną i studentów
 • zapoznanie z kompetentną wiedzą na temat wolontariatu i pracy w NGOs
 • współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w kraju oraz rozwój sieci międzynarodowej
 • możliwość włączenia się młodzieży w aktualnie realizowane projekty oparte o wolontariat, w środowisku lokalnym i nie tylko
 • współpraca z mediami, firmami oraz instytucjami
 • nowoczesne, interaktywne formy przekazu

W forum wezmą udział studenci i młodzież szkolna z Małopolski, jak również przedstawicie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz mediów. DNI WOLONTARIATU będą zorganizowane i przeprowadzone przez młodych wolontariuszy. Zobaczymy ich w akcji!

Na DNI WOLONTARIATU zapraszamy w dniach: 21-23 października 2005 r. na ulicę Tyniecką 39 w Krakowie, w malowniczych plenerach Wisły.

W programie m.in.

 • spotkania, panele i debaty z udziałem wolontariuszy oraz współpracujących z nimi organizacji, instytucji i mediów
 • prezentacje multimedialne, slajdy i filmy z aktualnie realizowanych projektów w ramach różnorodnych form wolontariatu w Polsce i za granicą
 • warsztaty — symulacje nowych projektów
 • wystawy fotografii i eksponatów z Afryki i Ameryki Południowej
 • koncerty muzyczne
 • stoiska organizacji pozarządowych
 • konkursy, kiermasze, nagrody i niespodzianki

 

 

Organizator

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” jest organizacją pożytku publicznego
(nr KRS 76477), która już od 8 lat udziela pomocy charytatywnej w najuboższych rejonach świata, zwłaszcza na placówkach misyjnych w Afryce i w Ameryce Południowej, a także prowadzi szeroką kampanię edukacyjną na terenie całej Polski. Kluczowym elementem naszej działalności jest praca młodych wolontariuszy.

Z kim współpracujemy?

W Polsce nasze projekty wspierają m.in. Ministerstwo Spraw Społecznych, Ministerstwo Kultury, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, Telewizja Polska, Bank BPH.

Przy organizowaniu DNI WOLONTARIATU współpracują z nami:

 • instytucje publiczne
 • : Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, szkoły i uczelnie Małopolski

 • media:
 • TVP3, Radio Plus, Dziennik Polski, Nasza Droga, Patos

 • organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne

 

Kontakt:

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU

30-323 Kraków

ul. Tyniecka 39

Tel. (012) 269 23 33

e-mail: misje@swm.pl

www.swm.pl

 

 

Program:

piątek, 21. października

18.00 — 18.30 Wolontariat — co zyskamy? — otwarcie DNI WOLONTARIATU

18.30 — 21.00 WOLONTARIADA

 • spotkania z wolontariuszami, wystawa, slajdowiska i prezentacje multimedialne projektów krajowych i zagranicznych
 • warsztaty wolontariuszy (czyli m.in. jak się nosi afrykańską chitenje, konkurs na fryzurę świata, malowanie duszy, tańce z Afryki i Ameryki Południowej)

sobota, 22. października

10.00 - 11.45 SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI

 • Wolontariat w mediach — udział środków masowego przekazu w promocji wolontariatu

12.00 — 13.00 PULS WOLONTARIATU (temat do wyboru)

 • Status wolontariusza — spojrzenie prawne
 • Możliwości rozwoju sieci wolontariatu w Unii Europejskiej

15.00 — 17.00 WARSZTATY WOLONTARIUSZY - symulacja tworzenia nowych projektów

17.00 — 18.00 Prezentacja projektów oraz ich ocena przez specjalistów

19.00 — 20.00 WYBUCHOWA DAWKA RADOŚCI czyli zespół JOYFUL VOICE

20.15 — 21.15 W RYTMIE AFRYKI - zespół VIOLA i NEW DAY

niedziela, 23. października

10.00 — 12.00 DEBATA WOLONTARIUSZY z udziałem przedstawicieli różnych organizacji

12.00 — 13.00 Podsumowanie forum i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu na INDEKS WOLONTARIUSZA

Dniom Wolontariatu towarzyszą:

 • stoiska organizacji pozarządowych
 • konkurs na INDEKS WOLONTARIUSZA dla najbardziej wytrwałych i ambitnych J
 • kiermasze i poczęstunki

 

DNI WOLONTARIATU organizują młodzi wolontariusze

- zobaczymy ich w akcji!

Wstęp wolny

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama