Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Annuario Pontificio na rok 20043 lutego 2004 r. Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano wręczył Ojcu Świętemu tegoroczne wydanie Annuario Pontificio. W audiencji uczestniczyli substytut ds. ogólnych Sekretariatu Stanu abp Leonardo Sandri; ks. prał. Vittorio Formenti z Centralnego Urzędu Statystycznego Kościoła, który wraz z prof. Enrico Nenną i grupą współpracowników zajmował się opracowaniem rocznika; dyrektor generalny Drukarni Watykańskiej ks. Elio Torrigiani, jej dyrektor handlowy Antonio Maggiotto oraz dyrektor techniczny Giuseppe Canesso — odpowiedzialni za jego druk.

Dane zamieszczone w roczniku pozwalają odnotować pewne zmiany w organizacji Kościoła katolickiego, które nastąpiły w r. 2003.

W minionym roku Ojciec Święty mianował 30 nowych kardynałów, utworzył 19 nowych diecezji, 1 egzarchat apostolski, 1 ordynariat polowy, 1 prefekturę apostolską; ustanowił 4 metropolie oraz mianował 175 nowych biskupów.

Dane statystyczne dotyczące r. 2002 informują o stanie działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w poszczególnych krajach świata.

Spośród 6212 mln mieszkańców świata 1071 mln to ochrzczeni katolicy, co stanowi 17,2% ogółu ludności. Ich rozmieszczenie na poszczególnych kontynentach przedstawia się następująco: 50% zamieszkuje Amerykę, 26,1% Europę, 12,8% Afrykę, 10,3% Azję i 0,8% Oceanię. W stosunku do liczby ludności udział procentowy katolików wynosi: 62,4% w Ameryce, 40,5% w Europie, 26,8% w Oceanii, 16,5% w Afryce i 3% w Azji.

Działalność duszpasterską prowadzą 4 217 572 osoby: 4695 biskupów, 405 058 kapłanów (w tym 267 334 diecezjalnych), 30 097 diakonów stałych, 54 828 braci zakonnych, 782 932 siostry zakonne (w tym 51 371 sióstr ze zgromadzeń kontemplacyjnych), 28 766 członków instytutów świeckich, 143 745 misjonarzy świeckich oraz 2 767 451 katechetów. W porównaniu z r. 2001 liczba kapłanów zasadniczo się nie zmieniła (405 067 w r. 2001), natomiast biorąc pod uwagę podział kapłanów na diecezjalnych i zakonnych, można stwierdzić, że liczba pierwszych wzrosła z 266 448 w r. 2001 do 267 334 w r. 2002, podczas gdy w przypadku zakonnych nastąpił spadek ze 138 619 do 137 724. W analizowanym okresie wzrosła liczba diakonów stałych (3,1%) i liczba misjonarzy świeckich (3,4%).

Wzrosła także, o 0,7%, liczba kandydatów do kapłaństwa — w r. 2002 było ich 112 982, podczas gdy w r. 2001 — 112 244. Szczególnie istotny wzrost — o 5,8% — nastąpił w Kościele afrykańskim; w amerykańskim przyrost wyniósł 1,4%, natomiast w Europie i Azji obserwuje się niewielki spadek.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: populacja powołania statystyka Katolicy świat zakonnicy duchowieństwo liczba kapłani ilość katolików procent siostry zakonne ile jest katolików klerycy statystyki ilu jest księży ile jest zakonnic Annuario Pontificio
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W