Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Z działalności Fundacji Jana Pawła IICoroczne zebranie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II odbyło się w Rzymie w dniach 18-19 stycznia 2006 r. Było to pierwsze zebranie Rady po zakończeniu pontyfikatu Jana Pawła II; dotyczyło zarówno oceny pracy Fundacji w minionym roku, jak i zatwierdzenia projektów pracy na rok 2006, przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych jej instytucji. W zebraniu Rady uczestniczył również abp Stanisław Dziwisz, do którego jako arcybiskupa metropolity krakowskiego — zgodnie z decyzją Jana Pawła II zawartą w statutach Fundacji — należy władza zwierzchnia nad Fundacją.

W pierwszym dniu obrady odbywały się w rezydencji abpa Szczepana Wesołego przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie. Dyrektorzy poszczególnych instytucji Fundacji: Sekretariatu Fundacji, Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, przedstawili sprawozdania z działalności w 2005 r. i projekty pracy na rok bieżący.

Miniony rok był szczególnym okresem w życiu Kościoła i Fundacji z powodu śmierci Jana Pawła II w 27. roku jego pontyfikatu. Ostatnie dni choroby Ojca Świętego, Jego odejście do domu Ojca i uroczystości pogrzebowe były czasem wielkich rekolekcji dla całego świata. Wielu Przyjaciół Fundacji przybyło do Rzymu, by oddać hołd Janowi Pawłowi II. Dom Polski im. Jana Pawła II oraz Sekretariat Fundacji służyły pomocą w zorganizowaniu pobytu w Rzymie wielu osobom.

Przez cały rok nieprzerwanie rzesze pielgrzymów przybywały do Watykanu, by pomodlić się przy grobie Jana Pawła II. Dom Polski służył noclegami i pomocą w religijnym przeżyciu pobytu w Wiecznym Mieście. Prowadzone były w nim jednocześnie prace remontowe, mające na celu dostosowanie budynku do wymogów prawnych, aby możliwe było przyjmowanie pielgrzymów — gości Fundacji. Na przełomie czerwca i lipca odbywały się zajęcia dziewiętnastego Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej. Uczestnicy, w liczbie 75 osób, pochodzili z 7 krajów.

Sekretariat Fundacji otrzymał bardzo wiele listów z zapewnieniem o duchowej łączności po śmierci Jana Pawła II. Przejawiała się w nich również troska o dalszą działalność Fundacji w związku z faktem, że zakończył się pontyfikat Jana Pawła II. Do wszystkich Przyjaciół Fundacji został skierowany okolicznościowy list oraz apel w związku z 25. rocznicą działalności Fundacji, przypadającą w październiku 2006 r. Abp Stanisław Dziwisz bardzo wyraźnie podkreślił, że Fundacja jest niezależna od wielu innych instytucji, powstałych po śmierci umiłowanego Papieża, które stawiają sobie za cel upamiętnienie i przekazywanie jego nauczania. Fundacja Jana Pawła II została założona przez samego Papieża i realizuje dokładnie te cele, które on jej wyznaczył.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II przedstawiły stan prac nad modernizacją systemu katalogowania zbiorów, która umożliwi zainteresowanym osobom łatwiejszy dostęp do biblioteki i archiwum Ośrodka.

Program edukacyjny Fundacji realizowany w Lublinie obejmował w 2005 r. 152 osoby, pochodzące z 7 krajów. W minionym roku studia magisterskie ukończyło 29 stypendystów, a studia licencjackie — 6. O stypendia na pierwszy rok studiów starało się 120 osób. Komisja stypendialna przyznała stypendia 34 osobom, które podejmą studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe.

19 stycznia wszyscy członkowie Rady Administracyjnej uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w Grotach Watykańskich, przy ołtarzu w pobliżu grobu Jana Pawła II. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kard. A. Maida. Modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencji wszystkich żyjących i zmarłych Przyjaciół Fundacji, związanych z tym dziełem na całym świecie.

Dalsze obrady, tym razem poświęcone programowi pracy na rok 2006, odbywały się w Domu Polskim przy via Cassia.

W bieżącym roku Fundacja obchodzić będzie 25. rocznicę powstania. Okolicznościowe spotkanie Przyjaciół Fundacji odbędzie się w Rzymie w dniach 21-23 października 2006 r. Szczegółowy program zostanie przesłany do wszystkich prezesów Kół Przyjaciół Fundacji. Zgłoszenia uczestnictwa w tym spotkaniu należy kierować pod adresem Sekretariatu Fundacji w Rzymie.

Trwa reorganizacja Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, która ma na celu usprawnienie jego działania. Celem nadrzędnym jest przedstawienie planu rozpowszechniania nauczania Jana Pawła II w środowisku polonijnym oraz niepolskim. Obejmuje on Koła Przyjaciół Fundacji, którym Ośrodek będzie przesyłał odpowiednie pomoce. Zostanie również powołana Rada Naukowa Ośrodka, która będzie przygotowywała programy badawcze związane z nauczaniem Jana Pawła II. Zwrócono także uwagę na potrzebę współpracy Ośrodka z Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, które ma podobne cele.

Dom Polski w Rzymie w r. 2006 zamierza przeprowadzić remont instalacji przeciwpożarowych, wymagany przez prawo włoskie.

Rada zwróciła uwagę na doniosłe znaczenie programu edukacyjnego, obejmującego młodych ludzi z Europy Środkowowschodniej. Janowi Pawłowi II bardzo na nim zależało; wielokrotnie dawał temu wyraz, wskazując na potrzebę przygotowania kadr inteligencji zaangażowanej w życie Kościoła i krajów w tej części Europy. W tym celu powstał projekt zabezpieczenia finansowego tego programu na przyszłość. Został on zaproponowany przez Przedstawicielstwo Fundacji w Polsce i zatwierdzony przez Radę.

Członkowie Rady spotkali się również z przedstawicielami Banku Watykańskiego, którzy poinformowali o aktualnej sytuacji finansowej w świecie i zaproponowali sposób lepszego zabezpieczenia Funduszu Wieczystego Fundacji.

Fundacja Jana Pawła II obejmuje swym programem ludzi mieszkających w różnych krajach. Jej międzynarodowy zasięg świadczy o zaangażowaniu w poznawanie i pogłębianie nauczania Jana Pawła II ludzi należących do wielu kultur. Stały kontakt z nimi jest podstawą działalności Fundacji. Rada Administracyjna wyraża serdeczne podziękowanie za troskę i pomoc moralną i materialną wszystkim członkom Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz osobom indywidualnym. Dzięki tej pomocy dzieło zainicjowane przez Jana Pawła II jest żywym pomnikiem Jego długoletniego i owocnego pontyfikatu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pontyfikat Rzym Fundacja Jana Pawła II Dom Polski Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II stypendium kultura polska studenci Uniwersytet Letni Kultury Polskiej grób Jana Pawła II
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W