Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


KOLEGIUM JANA PAWŁA II KUL


Katolicki Uniwersytet Lubelski chciał jak najgodniej uczcić wybór kard. Karola Wojtyły na papieża, bo przecież z grona profesorów KUL wywodzi się papież Jan Paweł II. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował od 1954 roku do 16 października 1978 r., tj. do czasu wyboru na papieża.

Jednym z pomysłów była rozbudowa Uniwersytetu i nazwanie imieniem Jana Pawła II nowej części KUL. Tak to zrodziła się idea Kolegium Jana Pawła II. W ramach jej realizacji w latach 1986-1989 wybudowano hotelik dla dojeżdżających pracowników. W okresie 1987-1991 powstał gmach drukarni i Redakcji Wydawnictw KUL. Od listopada 1991 r. mieści się tam Dział Wydawniczo-Poligraficzny. Od października 1992 r. funkcjonuje duża stołówka akademicka, nowocześnie wyposażona.

1 września 1992 r. rozpoczęto prace budowlane zasadniczej i największej części Kolegium - gmachu dydaktycznego.

17 lutego 1993 r. zainicjowano konstrukcje żelbetowo-budowlane słupów i stropów. 30 czerwca tegoż roku abp Bolesław Pylak, ówczesny wielki kanclerz KUL, wspólnie z bp. Stanisławem Wielgusem, ówczesnym rektorem KUL oraz w asyście członków Senatu Akademickiego KUL i społeczności uniwersyteckiej wmurowali kamień węgielny. Od października 1996 r. trwa urządzanie i zagospodarowywanie wnętrza budynku. Zaawansowane są także prace budowlane hali sportowej, która będzie stanowiła boczne skrzydło kompleksu budynków Kolegium Jana Pawła II.

W zainicjowaniu i realizacji dzieła szczególne zasługi mają Przyjaciele KUL z Kanady, gdzie z powstał Fundusz Budowy Kolegium Jana Pawła II (The John Paul II Collegium Building Fund), którego pełnomocnikiem został dr Henryk Słaby. Dzięki ofiarności i życzliwości wielu osób idea urzeczywistniała się. Dokumentację rozmaitych inicjatyw zawiera książka prof. Pawła Wyczyńskiego: Kolegium Jana Pawła II. Dar serca, Lublin 1998, s. 72. Trzeba nadmienić, że choć praca prof. Wyczyńskiego powstała jeszcze przed ukończeniem budowy, jest dokumentem najpełniej prezentującym to dzieło. Budowa Kolegium jednak się jeszcze nie zakończyła.

Rok temu, 24 maja 1999 r. Rektor i Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz goście z Kanady przebywali w Watykanie, uczestniczyli we Mszy św. Ojca Świętego i zostali przez Niego przyjęci na specjalnej audiencji. Podczas tego spotkania przedstawiono Papieżowi problemy i perspektywy rozwoju uczelni, a zwłaszcza stan prac nad budową Kolegium Jego imienia, prosząc o błogosławieństwo dla budowy i całego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec Święty udzielił Błogosławieństwa Apostolskiego. Upamiętniała je tablica, która zostanie umieszczona w gmachu dydaktycznym Kolegium. Uroczysty akt poświęcenia nastąpi 28 maja br., gdy uniwersytet będzie czcił swoje święto patronalne

Gmach dydaktyczny Kolegium Jana Pawła II jest największą inwestycją budowlaną w ponad 80-letniej historii Uniwersytetu. Jedenastopiętrowy budynek ma 72,11 m długości, 24,5 m szerokości i 44,55 m wysokości. Dzięki niemu Katolicki Uniwersytet zyskał około 20 tys. m2 powierzchni. Gmach góruje nad otoczeniem, a obecnie trwa urządzanie jego wnętrza. Oto ramowy plan zagospodarowania poszczególnych pięter:

Centralna część kompleksu budynków Kolegium Jana Pawła II będzie miała dwa boczne skrzydła. W jednym z nich zaawansowane są już prace budowlane.

Kolegium Jana Pawła II jest wspólnym dziełem Polaków jednoczących się wokół zadań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest już nieodłączną jego częścią i osobliwym pomnikiem, upamiętniającym pracę kard. Karola Wojtyły w KUL i działalność Jana Pawła II, a zarazem więź jaka łączy Uniwersytet z liczną rzeszą oddanych mu Przyjaciół i Dobrodziejów rozsianych po Polsce, Kanadzie, USA i całym świecie. Akt poświęcenia gmachu dydaktycznego 28 maja Roku Wielkiego Jubileuszu zwieńczy wysiłki wspólnych działań Na wieczną rzeczy pamiątkę.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: teologia KUL uczelnia Katolicki Uniwersytet Lubelski Kolegium Jana Pawła II rozbudowa darowizna ofiarodawca
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W