Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Kajetan Rajski (red.)

Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniuISBN: 978-83-7793-057-1
Rok wydania: 2012

Kolejna książka z tematyki powołaniowej pod redakcją Kajetana Rajskiego zawiera refleksje sióstr, braci zakonnych oraz kapłanów posługujących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Są to wyjątkowe świadectwa wiary, ponieważ pochodzą od misjonarzy głoszących Ewangelię w bardzo trudnych warunkach. Aby służyć w imię Chrystusa, muszą często zmierzyć się z wieloma przeciwnościami: samotnością, nieżyczliwością władz, a także z materialnym niedostatkiem. Jednak radość z powołania do służby Bożej, i to misyjnej, o wiele przewyższa wszystkie te trudy – to daje się prawdziwie odczuć, czytając świadectwa. Książka ukazuje, jak piękne i wartościowe jest powołanie, co z pewnością pozwoli na odkrycie także w sobie misjonarza, gdyż każdy z nas ma świadczyć o Chrystusie tam, gdzie żyje.


fragment książki:

SŁOWO WPROWADZENIA

„Powołanie” i „duszpasterstwo” – to dwa kluczowe słowa określające istotę i działalność Kościoła. Dzięki tym dwóm wymiarom wspólnota uczniów Chrystusa może się nieustannie odradzać i wychodzić naprzeciw wyzwaniom niesionym wraz ze zmieniającym się obliczem świata. Charakterystyczną dla współczesnych czasów rysą na owym obliczu jest zjawisko, które można zdefiniować jako „kultura antypowołaniowa”. Akcentowana przez nią wolność, autonomia oraz samowystarczalność młodego człowieka, stanowi poważną przeszkodę w podejmowaniu trwałych decyzji, które wyznaczają tor ludzkiego życia i których skutki sięgają daleko w przyszłość. Konsekwencją tego jest realny spadek liczby młodych ludzi, zarówno dziewczyn jak i chłopców, którzy decydują się pójść za odkrytym w sercu głosem powołania. Brakuje im niejednokrotnie odwagi, aby stawić czoło przeciwnościom, a nawet postawom zdeklarowanej wrogości wobec tego stylu życia.

Te negatywne zjawiska społeczno-kulturowe zachodzące we współczesnym świecie, nie oznaczają jednak, że głos Powołującego nie rozbrzmiewa już z taką siłą jak niegdyś, lub że ręka boskiego Siewcy przestała rzucać ziarno powołania na glebę wybranych ludzkich serc. Przyczyna tkwi często we „współczesnych cierniach” rozmaitych uwikłań młodego człowieka, w zagłuszonej hałasem i zdominowanej przez setki ofert przestrzeni jego życia.

Tym bardziej zatem cenne, a niejednokrotnie decydujące dla młodego człowieka w odkryciu i przyjęciu Bożego powołania jest bezpośrednie zetknięcie się ze świadectwem życia chrześcijańskiego, w tym kapłańskiego i zakonnego, które pociąga i zachęca do naśladowania. Przykład „udanych powołań”, przeżywanych z wiarą i odwagą, stanowi mocną przeciwwagę dla postaw charakteryzujących się minimalizmem, tymczasowością i brakiem odniesienia do trwałych wartości. Świadectwo życia ludzi, ukazujących wartość swego powołania, stoi w opozycji do szeroko propagowanego obrazu człowieka bez powołania, który stracił kontrolę nad swym życiem i nie wie, dokąd zmierza, albo dokąd prowadzi go bliżej niesprecyzowany los.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Kajetana Rajskiego, redaktora niniejszej publikacji, otrzymujemy do rąk książkę posiadającą walor autentycznego świadectwa. Różnorodność rozbrzmiewających w niej głosów to osobiste refleksje sióstr i braci zakonnych oraz kapłanów pracujących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Bogactwo ich doświadczeń i przeżyć, którymi podzielili się z czytelnikami, ukazuje piękno codziennego przeżywania tajemnicy powołania oraz odsłania rąbek głębokiej więzi z Tym, który będąc Autorem powołania pozostaje zawsze blisko, przypomina o swej wiernej miłości i spieszy w porę z konieczną pomocą.

Wyrażam wdzięczność Autorowi niniejszej publikacji, za ukazanie – dzięki zgromadzonym świadectwom – ideału człowieka powołanego przez Boga, przeżywającego w sposób dojrzały oraz z poczuciem radości i wewnętrznego szczęścia swoją drogę pójścia za głosem Mistrza z Nazaretu. Moje podziękowania kieruję także pod adresem Sióstr, Braci i Księży, z których świadectwami możemy zapoznać się na kartach tej książki. Dziękuję także Wydawnictwu Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, w którym ukazały się również trzy poprzednie tomy z serii autorstwa Kajetana Rajskiego, noszącej tytuł Oto jestem.

Żywię głęboką nadzieję, że książka ta, będąca konkretną formą promowania kultury powołaniowej oraz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi powołań, odkryje przed czytelnikami wartość i piękno powołania kapłańskiego i zakonnego, zachęci do pogłębionej refleksji, doda odwagi tym, którzy wahają się, czy pójść za głosem powołania, a wszystkich, którzy już kroczą drogą życia kapłańskiego czy zakonnego, ożywi i zainspiruje na kolejne lata życia.† Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Powołań


Książkę „Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu” Kajetana Rajskiego można zamówić w Wydawnictwie Biblos, zakupić w księgarniach katolickich lub bezpośrednio u Autora: kajetan94@interia.plopr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo Kościół powołanie misja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W