Modlę się za Europę

Jednym ze sposobów udziału chrześcijan w życiu społecznym jest modlitwa wstawiennicza za swoje kraje. Istnieje bractwo, które przyjęło to zadanie za swoje szczególne powołanie

Z dr Monique Risso z sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Gibraltarze rozmawia ks. Kazimierz Kurek SDB

Modlę się za Europę

KS. KAZIMIERZ KUREK SDB: — Czy modli się Pani za Europę?

DR MONIQUE RISSO: — Kiedy modlę się za Europę, zwykle zwracam się do Matki Bożej Patronki Europy. Jest Ona patronką nie tylko Gibraltaru, ale też całej Europy. Jest to jeden z moich celów jako członka Bractwa Naszej Pani Europy. (Główne cele naszego bractwa to: promowanie kultu Matki Bożej jako Patronki Europy, modlitwa za Europę, a także za działalność świątyni, włączanie się w pomoc na terenie sanktuarium, finansowe jego wspieranie oraz wspieranie apostolatu maryjnego. Informacje na temat członkostwa w bractwie można znaleźć na: www.ourladyofeurope.net/page3.html). 
W sobotę 16 stycznia instruktorzy metody Creightona, odpowiedzialni za Ośrodki Troski o Płodność (FertilityCare Centers) w różnych krajach Europy, spotkali się w Łomiankach i powierzyli siebie i swą pracę opiece Matki Bożej Patronki Europy.

— Ponad 700 lat temu Matka Boża została ogłoszona Patronką Europy. Proszę przybliżyć wydarzenia, które poprzedziły tę chwilę, gdy obwołano Maryję patronką naszego kontynentu.

W 710 r. wódz berberyjski Tarik ibn Zijad z powodzeniem doprowadził swoje wojska przez wąską Cieśninę Gibraltarską na kontynent europejski. Katoliccy władcy Hiszpanii dobrze wiedzieli, że odzyskanie ziem nie będzie możliwe, dopóki Gibraltar pozostanie pod panowaniem Maurów. Gibraltar niejako formował most pomiędzy Europą i Afryką, umożliwiający łatwy przepływ wojsk mauryjskich do Hiszpanii. W 1309 r., blisko sto lat później, król hiszpański Ferdynand IV ostatecznie podbił Gibraltar i wypędził Maurów z półwyspu. Po tym zwycięstwie król podziękował Bogu i, jak głosi podanie, powierzył kontynent europejski opiece Maryi, nadając Jej przydomek Matki Bożej Patronki Europy. Wtedy też zmienił położony na południu półwyspu meczet w świątynię chrześcijańską. Uważa się, że to tam zaczęto czcić figurę Matki Bożej, wyrzeźbioną w wapieniu, jako Patronki Europy.

— Ilekroć islam zagrażał Europie, tylekroć przywoływano wstawiennictwa Maryi, niebieskiej Hetmanki. Jaką rolę odgrywa dziś sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy, tak serdecznie czczonej w Gibraltarze?

Głównym celem sanktuarium jest zbliżenie się do Maryi i przez Nią oddanie się prowadzeniu Jej Syna. Jako Jej dzieci prosimy Matkę Bożą Patronkę Europy, by strzegła i chroniła cały kontynent. By narody wzrastały i rozwijały się zgodnie ze słowem Bożym, dobrze czyniąc. Być może teraz, w tych niespokojnych czasach, kiedy jeszcze bardziej potrzebujemy nadziei i przystani, możemy razem sprawić, żeby Europa była szczęśliwsza i silniejsza.

— Obchody 700-lecia sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy ożywiły miłość mieszkańców naszego kontynentu do naszej niebieskiej Matki. Jakie pragnienia mają czciciele Matki Bożej Patronki Europy wobec mieszkańców Starego Kontynentu?

W ramach obchodów 700-lecia kultu Matki Bożej Patronki Europy papież Benedykt XVI napisał list do sanktuarium. Jego słowa najlepiej oddają te pragnienia: „Matka Boża Patronka Europy przygląda się staraniom mężczyzn i kobiet, którzy odbywają niebezpieczne podróże, by głosić królestwo niebieskie ludziom mieszkającym w odległych miejscach. W dzisiejszych czasach wstawiennictwo Maryi jest potrzebne zwłaszcza dla duchowej odnowy Europy, tak by jej chrześcijańskie dziedzictwo mogło być szanowane i doceniane w trzecim tysiącleciu. Modlę się z wami i ze wszystkimi pielgrzymami odwiedzającymi sanktuarium, by ich wiara pogłębiła się i aby Matka Boża Patronka Europy prowadziła ich do lepszego poznania miłości Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.

— Gibraltar to szczególne miejsce dla Polaków. Tutaj poniósł śmierć wódz polskiego wojska w czasie II wojny światowej — gen. Władysław Sikorski i jego najbliżsi. Poprzez tablice upamiętniające tę tragedię i obraz Matki Bożej Częstochowskiej została nawiązana szczególna więź między Gibraltarem a Polską. Jak ta więź może służyć Europie?

Poprzedni biskup Gibraltaru, Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego Charles Caruana był inicjatorem powstania w Gibraltarze, w katedrze Najświętszej Maryi Panny Koronowanej, tablic upamiętniających gen. Sikorskiego. Znajduje się tam też kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bp Caruana wydał też specjalną broszurę przedstawiającą wydarzenia, które towarzyszyły śmierci gen. Sikorskiego. Nosi ona tytuł: „Generał Władysław Eugeniusz Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu na Uchodźstwie, i jego związek ze Skałą Gibraltarską, 1881-1943”. Gdy ostatni raz przebywał w Watykanie, podczas wizyty „ad limina” w 2002 r., zaprezentował tę broszurę papieżowi Janowi Pawłowi II.

— W sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy w Litanii Loretańskiej zostało dodane wezwanie: „Królowo Europy — módl się za nami”. Może nadszedł czas, aby to wezwanie zostało rozciągnięte na cały kontynent europejski?

Wierzę, że Matka Boża wzywa nas do rozsławiania Jej jako Patronki Europy zwłaszcza w Europie. To byłoby wielkie błogosławieństwo, gdyby była Ona znana na całym naszym kontynencie.

— Proszę powiedzieć jeszcze słówko o sobie.

Jestem lekarzem rodzinnym i konsultantem w dziedzinie naprotechnologii. Przybyłam do Polski na pierwsze spotkanie koordynatorów Europejskich Ośrodków Troski o Płodność, które odbywało się 16 stycznia br. w Łomiankach. Ośrodki Troski o Płodność, które stworzyłam w Gibraltarze, mają patronat Matki Bożej Patronki Europy (www.ladyofeuropefertilitycare.com).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao