Fundusz dla Janka Muzykanta

O projekcie stypendialnym "Fundusz dla Janka Muzykanta" Caritasu Diecezji Toruńskiej

Fundusz dla Janka Muzykanta

Caritas Diecezji Toruńskiej blisko 12 lat służy potrzebującym w środowisku regionu kujawsko-pomorskiego. Każdego dnia troskliwą opieką otaczamy ponad 3500 osób ubogich, chorych, bezdomnych. Każdego dnia przygotowujemy ok. 3300 darmowych posiłków, pielęgnujemy i rehabilitujemy chorych, prowadzimy terapię wobec dzieci i całych rodzin, dajemy schronienie bezdomnym. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy letni wypoczynek dla ponad 2700 dzieci, doposażyliśmy blisko 4000 dziecięcych tornistrów. Ale to tylko część działalności Caritas naszej diecezji.

Naszą troską otaczamy również ludzi młodych. Od 2000 roku realizujemy projekt stypendialny pn. Fundusz dla Janka Muzykanta skierowany do uzdolnionej ubogiej młodzieży wiejskiej i małych miast. W ramach tego projektu udzieliliśmy ponad 400 stypendiów finansowych oraz zapewniamy dla 60 uczniów nieodpłatny pobyt w bursach szkolnych Caritas w Grudziądzu i Brodnicy.

W celu pełnego rozwoju tego projektu otworzyliśmy Bursę Akademicką im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Przysieku k. Torunia, która ma zabezpieczyć możliwość podjęcia studiów przez ubogich studentów ze środowisk wiejskich i małych miast. Aktualnie trwa nabór studentów do naszej Bursy. Wszystkie zgłoszone osoby to młodzi, wybitnie uzdolnieni ludzie, laureaci konkursów i olimpiad naukowych. Kilku z nich, za swoje osiągnięcia naukowe, posiada już indeksy wyższych uczelni.

Zgłoszeni studenci to osoby z bardo ubogich rodzin, które bez naszej pomocy nie będą mogły rozwijać swych wyjątkowych uzdolnień na poziomie akademickim.

Od 2002 roku Caritas naszej diecezji ratowała przeznaczony na ten cel zdewastowany, zabytkowy dworek z XVIII wieku w Przysieku k/Torunia (4 km) wraz z parkowym otoczeniem. W ciągu niecałych dwóch lat zdołaliśmy przeprowadzić kapitalny remont budynku, z ruin powstał przepiękny barokowy pałac. W dawnym dworku o pow. 1200 m2 zamieszka już w październiku 60 studentów .

Mieszkańcom naszej Bursy zapewnimy doskonałe warunki mieszkaniowe. Studenci będą mieli do dyspozycji dwu lub trzy osobowe pokoje, sale komputerową z zainstalowanym internetem, dwie sale konferencyjne i kawiarenkę. Chcielibyśmy także, żeby prócz nauki akademickiej pogłębiali znajomość języków obcych, ponieważ za kilka lat wykształcenie bez znajomości języka obcego będzie po prostu niepełne. Stąd zapewniamy lektorów języków obcych i stypendia językowe za granicą. Ponadto, przygotowujemy dla wszystkich mieszkańców Bursy możliwość podjęcia dorywczej pracy, w celu pozyskania środków na drobne wydatki. Współpracując z uczelniami toruńskimi, pomożemy w uzyskaniu stypendium naukowego lub socjalnego od II roku studiów. Zależy nam bowiem na tym, aby ci młodzi ludzie usamodzielnili się już od II roku studiów, ponieważ zakładamy, że dany stypendysta będzie mógł korzystać ze stypendium tylko przez rok. Dzięki temu będziemy mogli inspirować szersze kręgi młodych ludzi do edukacji i podjęcia studiów każdego roku. Fundusz dla Janka Muzykanta

Przyjmujemy zgłoszenia do naszej Bursy Akademickiej do 15 lipca 2004 roku. O przyznanie miejsca w bursie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiujący na dowolnej uczelni Torunia i Bydgoszczy.

Ponadto w Bursie Akademickiej są dwie sale koncertowe, w których będziemy cyklicznie organizować Koncerty Młodych Talentów. Pragniemy dla szczególnie uzdolnionych młodych ludzi znajdować mecenasów. W organizowaniu Koncertów Młodych Talentów będą czynnie partycypować dyrektorzy szkół muzycznych naszego regionu.

Nasz dom, wyremontowany głównie dzięki pomocy darczyńców i sponsorów, będzie przez długie lata pięknym znakiem solidarności wielu osób, instytucji i firm, które wyciągnęły w porę rękę ku wybitnie uzdolnionym młodym ludziom. Jest to jedyna tego typu bursa akademicka w Polsce. Więcej informacji na stronie internetowej: www.caritas.pl/torun.

Ks. Krzysztof Dębiec

Dyrektor Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama