Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 6 (373)/2015

Dokumenty papieskie
Orędzie na Œwiatowy Dzień Misyjny 2015 r. 4
Przesłanie z okazji 500. rocznicy urodzin œw.Filipa Neri 6
Podróż apostolska Papieża Franciszka do Sarajewa
Przesłanie wideo do mieszkańców Boœni i Hercegowiny przed podróżš 8
Spotkanie z przedstawicielami władz Boœni i Hercegowiny w pałacu prezydenckim 9
Msza œw. na stadionie Koševo 10
Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w katedrze Najœwiętszego Serca 12
Spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne w międzynarodowym oœrodku studenckim, prowadzonym przez franciszkanów 14
Spotkanie z młodzieżš w diecezjalnym Oœrodku im œw. Jana Pawła II 16
Konferencja prasowa podczas lotu z Sarajewa do Rzymu19
Homilie, przesłania
i przemówienia papieskie
Homilia podczas Mszy œw. na rozpoczęcie zgromadzenia generalnego Caritas Internationalis 20
Przesłanie do kard. Stanisława Ryłki z okazji seminarium naukowego natemat: ŤTrenerzy wychowawcami ludziť 21
Podczas audiencji dla osób konsekrowanych zdiecezji rzymskiej 23
Lucetta Scaraffia — Kobiety w napięciu 28
Homilia podczas Mszy œw. kanonizacyjnej czterech błogosławionych zakonnic 29
Przed Regina caeli 17 maja 30
Na otwarcie obrad LXVIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch 31
Przesłanie do uczestników II Międzynarodowej Konferencji na temat Kobiet 32
Lucetta Scaraffia — Relacja końcowa międzynarodowego seminarium ŤKoœciół wobec sytuacji współczesnych kobietť 33
Homilia podczas Mszy œw. w uroczystoœć Zesłania Ducha Œwiętego 35
Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 36
Podczas spotkania z ciężko chorymi dziećmi w kaplicy Domu œw. Marty 38
Homilia podczas Mszy œw. w uroczystoœć Bożego Ciała w bazylice œw. Jana na Lateranie 39
Audiencje generalne
. 41
Modlitwa maryjna z Papieżem
. 49
kobiety koœciół œwiat
Lucetta Scaraffia — Kobiety i staroœć 53
Maria Barbagallo — Jak żywa biblioteka. Wywiad z 95-letniš misjonarkš s. Emidiš Bergamaschini 54
Lucetta Scaraffia — Matka Maryi i babcia Jezusa. O dziejach prastarego kultu œw. Anny 56
Giuliano Zanchi — Stare kobiety opowiadajš oswoim wkładzie w życie wspólnoty parafialnej 58
Luciano Manicardi — Matczyny uœcisk Symeona 60
Działalnoœć Stolicy Apostolskiej
Kronika 62
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 63
Œp. kard. Giovanni Canestri 64
Nominacje i decyzje papieskie 65

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W