Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Agnieszka Ścibik

Światowe Dni Młodzieży


Od 25 do 31 lipca 2016 roku będą trwały główne obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Polska już teraz przygotowuje się na ten ważny czas. Powstały Diecezjalne Centra ŚDM, ale także Centra w poszczególnych rejonach i parafiach. Trwają modlitwy i spotkania formacyjne. Młodzi poświęcają swój wolny czas również na naukę języków obcych, aby móc w swobodny sposób dzielić się radością wiary z ludźmi z innych krajów. Rodziny już zgłaszają chęci ugoszczenia młodzieży w swoich domach, a wolontariusze wypełniają formularze… Tak, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie idą pełną parą! Przybliżmy sobie głębiej to, czym są ŚDM, abyśmy mogli być naprawdę dobrymi gospodarzami.


Jak to wszystko się zaczęło?

Na początku trochę historii. Światowe Dni Młodzieży to pomysł św. Jana Pawła II. Dwa pierwsze międzynarodowe spotkania młodych z całego świata w Rzymie (w 1984 i 1985 roku) nie były jeszcze oficjalnymi ŚDM, jednak zainspirowały papieża do ich ogłoszenia. Jako datę ustanowienia tej inicjatywy przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku. Trwało wówczas spotkanie opłatkowe Jana Pawła II z Kardynałami i Pracownikami Kurii Rzymskiej. Jan Paweł II podzielił się wtedy swoim pomysłem na to, aby ŚDM odbywały się każdego roku w Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym, natomiast co dwa bądź trzy lata, w wyznaczonym przez papieża miejscu, jako międzynarodowe spotkanie młodych całego świata – młodych ludzi wyznających wiarę w Pana Jezusa Chrystusa – wraz ze swoimi opiekunami duchownymi.

Św. Jan Paweł II był nie tylko pomysłodawcą, ale również bardzo dobrym gospodarzem ŚDM. Dwa lata po oficjalnym ustanowieniu tych Dni, papież zgromadził młodych z całego świata w Buenos Aires (1987 rok). Następnie zaprosił ich do Santiago de Compostela (1989 rok), Częstochowy (1991 rok), Denver (1993 rok), Manili (1995 rok), Paryża (1997 rok), Rzymu (2000 rok) i Toronto (2002 rok). Światowe Dni Młodzieży w Toronto były ostatnimi Dniami, którym przewodniczył papież Jan Paweł II. Ogłosił wówczas, że następne ŚDM odbędą się w wakacje 2005 roku w Kolonii, jednak 2 kwietnia Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Kontynuatorem spotkań młodych całego świata stał się jego następca – Benedykt XVI. W Kolonii ogłosił, że następne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Sydney (2008 rok). Po Sydney przyszedł czas na Madryt (2011 rok). Były to z kolei ostatnie ŚDM, którym przewodniczył Benedykt XVI, gdyż dwa lata później ustąpił z urzędu. W lipcu 2013 roku, w Rio de Janeiro, z młodzieżą spotkał się obecny papież Franciszek. Na zakończenie tego spotkania ogłosił, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2016 roku w Polsce, w Krakowie.

Krzyż, Ikona, tematyka

Św. Jan Paweł II podarował na spotkania młodych dwie cenne rzeczy: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Krzyż i Ikona stały się znakami ŚDM, które towarzyszą młodym nie tylko na spotkaniach międzynarodowych, ale nieustannie „wędrują” po świecie. Codziennie trwa adoracja Krzyża i modlitwa przy Ikonie. Papież Franciszek przekazał znaki ŚDM polskiej młodzieży 13 kwietnia 2014 roku (w Niedzielę Palmową) w Rzymie. Rozpoczęła się wówczas peregrynacja Krzyża i Ikony po diecezjach polskich, a także po Europie Wschodniej.

Każde Światowe Dni Młodzieży mają określoną tematykę. Ogłasza ją sam papież. Kieruje wówczas do młodych specjalne orędzie. Na międzynarodowych spotkaniach młodych odbywają się również trzydniowe katechezy, na których gruntownie pogłębiany jest temat Dni. Dzięki temu młodzi ludzie nie tylko doświadczają mocy wspólnoty i radości wiary na ŚDM, ale także pogłębiają swoją formację, poszerzają religijną wiedzę.

Dni w Diecezjach, Wydarzenie Centralne i szczyt ŚDM

Światowe Dni Młodzieży to nie tylko spotkanie z papieżem. Ono jest poniekąd kulminacyjną częścią ŚDM. Pierwsza część to Dni w Diecezjach, które określa się także jako Tydzień Misyjny (w 2016 roku będzie on trwał od 20 do 25 lipca – jest to bowiem zawsze tydzień poprzedzający kulminacyjne dni ŚDM). Młodzież z różnych stron świata przebywa wówczas na terytorium całego kraju, który jest gospodarzem ŚDM. To czas na integrację, poznawanie zwyczajów panujących w danym kraju, czy też regionie. To również wspaniały czas budowania międzynarodowych relacji z tymi rodzinami, które goszczą młodzież. Znajomości, które pozostają niezapomniane! Wspólne wycieczki, zabawy, rozmowy o życiu i Panu Bogu: to wszystko buduje, daje radość i pozostawia trwałe, piękne wspomnienia. Część druga to Wydarzenie Centralne. Wtedy to młodzi ludzie przebywają przez tydzień w głównym mieście organizacyjnym (i w jego diecezji). W tym czasie trwają m.in. właśnie, wyżej już wspomniane, katechezy tematyczne, adoracje, modlitwy. Wydarzeniom towarzyszą specjalne strefy: Strefa Expo-vocation oraz Strefa Pojednania. Młodzież na Wydarzenie Centralne udaje się w poniedziałek. We wtorek odbywa się zawsze ceremonia otwarcia ŚDM. Katechezy trwają w środę, czwartek i piątek. Sobota jest już dniem wspólnego czuwania w jednym miejscu z papieżem. Niedziela to szczyt ŚDM. Młodzież całego świata uczestnicy w Eucharystii, której przewodniczy papież.

Ważne strony związane z ŚDM 2016

Przybliżamy Wam kilka ważnych stron, które są związane z ŚDM - Kraków 2016:

1. Oficjalna strona ŚDM – Kraków 2016 www.krakow2016.com

2. Strona ŚDM: Kraków – Łagiewniki www.sdm.milosierdzie.pl

3. Bilet dla Brata www.biletdlabrata.pl

4. Czat ze Słowem www.sdm.org.pl

5. Młodzi dla młodych mlodzidlamlodych.pl

Zapraszamy Was także do tego, abyście jak najczęściej odwiedzali Opokę, gdyż będziemy starali się Wam przybliżać na bieżąco tematykę ŚDM, a także będziemy umieszczać najnowsze wiadomości o ŚDM w naszym Serwisie Informacyjnym.

Polecamy Wam również akcję "Z Boliwii do Polski na Światowe Dni Młodzieży 2016", o której pisaliśmy już na naszej stronie - patrz tutaj.

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży

Bardzo ważna jest modlitwa. Każde dzieło musi być oddawane Duchowi Świętemu, stąd zachęcamy Was do odmawiania oficjalnej modlitwy Światowych Dni Młodzieży 2016:

Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

I jeszcze świadectwo…

Tak naprawdę przygotowywać się do tego wydarzenia można na wiele sposobów – mówi Marceli Łyczko, rzecznik Diecezjalnego Centrum ŚDM w Archidiecezji Katowickiej. Dla mnie osobiście, jako osoby zaangażowanej w organizację Światowych Dni Młodzieży a w szczególności Dni w Diecezji poprzedzających wydarzenia centralne w Krakowie, przygotowania mają dwa wymiary: organizacyjny i duchowy. Jak podaje licznik znajdujący się na stronie mlodzidlamlodych.pl, który odlicza czas do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży, pozostało 628 dni (świadectwo powstało 6.10.2014, przyp. red.). Wydawać by się mogło, że to odległa przyszłość, jednak tak naprawdę czasu jest niewiele a do zrobienia bardzo dużo. W naszym Diecezjalnym Centrum ŚDM Archidiecezji Katowickiej funkcjonuje kilka sekcji, których członkowie pracują nad sprawami związanymi m. in. z logistyką, językami, mediami, promocją, duchowością, finansami, administracją, Dniami w Diecezji oraz projektem Bilet dla Brata. W sekcjach tych młodzież intensywnie pracuje na przykład nad tłumaczeniem korespondencji od pielgrzymów z zagranicy, lokowaniu ich w poszczególnych parafiach, czy też realizacją materiałów promocyjnych.

Światowe Dni Młodzieży to prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich młodych z całego świata. Podczas przygotowań nie można zapomnieć o najważniejszym, czyli o modlitwie, bo bez niej całe przedsięwzięcie nie ma najmniejszego sensu – podkreśla Marceli. Uwielbienie Pana Boga oraz świadczenie o Jezusie Chrystusie ma tutaj wymiar kluczowy, dlatego w każdą III środę miesiąca, o godzinie 18:30, spotykamy się na Eucharystii w Kościele Mariackim, po której czuwamy na modlitwie, jak również bierzemy udział w spotkaniu formacyjnym. Innym sposobem na lepsze duchowe przeżycie spotkania z papieżem Franciszkiem oraz pielgrzymami z całego świata jest Cz@t ze Słowem. To projekt polegający na rozważaniu Ewangelii przy użyciu krótkich filmów publikowanych w każdą niedzielę na naszym fanpage’u (www.facebook.com/mlodzidlamlodych).

Marceli zaznacza, że do tej pory w Archidiecezji Katowickiej odbyło się już wiele wydarzeń mających na celu przygotowanie młodych do Światowych Dni Młodzieży. Można tutaj wymienić, np. Archidiecezjalne Święto Młodych w Piekarach Śląskich, Młodzieżową Pielgrzymkę Szlakiem Orlich Gniazd, czy też Mariacką Bless Night i Wspólny Mianownik, podczas których można było zaznajomić się z tematyką ŚDM, usłyszeć świadectwa oraz konferencje, lecz przede wszystkim wspólnie modlić się o dobre dzieło tego wydarzenia. Wszystkie te inicjatywy podejmowane są przez koordynatora ŚDM w Archidiecezji Katowickiej i jednocześnie duszpasterza młodzieży – ks. Marcina Wierzbickiego oraz moderatora ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej – ks. Krzysztofa Bielę, którzy czuwają nad właściwą realizacją wszystkich działań w sposób przyziemny i duchowy.

Wydarzeń i informacji jest sporo, dlatego zainteresowanych tematem odsyłam do strony internetowej mlodzidlamlodych.pl, na której można znaleźć wszystkie ważne i bieżące wydarzenia dotyczące Światowych Dni Młodzieży. Tam też można znaleźć formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy, do czego serdecznie zachęcam – kończy Marceli Łyczko.


Pisząc artykuł, zainspirowałam się informacjami przekazanymi przez młodych z archidiecezji katowickiej (Młodzi dla młodych - patrz: link powyżej), informacjami z encyklopedii oraz własnym doświadczeniem wyniesionym ze Światowych Dni Młodzieży w Sydney. Szczególne podziękowania dla M. Łyczko za świadectwo.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież modlitwa wiara Jan Paweł II Kraków formacja Franciszek Światowe Dni Młodzieży Tydzień Misyjny Benedykt XVI ŚDM Krzyż ŚDM ŚDM 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 historia Światowych Dni Młodzieży modlitwa Światowych Dni Młodzieży Ikona ŚDM znaki ŚDM Dni Diecezjalne Wydarzenia Centralne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W