Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski: Notatka prasowa (11)

Notatka z podróży apostolskiej Benedykta XVI do Polski (trzeci dzień)

"Bóg Stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie" - zapewnił Benedykt XVI młodzież zebraną na krakowskich Błoniach."

Swoje przemówienie Papież skoncentrował wokół Ewangelii o domu zbudowanym na skale. Podkreślił, że w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu, to znaczy tęsknota za pełnym, szczęśliwym i udanym życiem. "Nie lękajcie się tej tęsknoty! - zaapelował Papież. - "Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa".

Budować na Chrystusie to - jak zaznaczył Ojciec Święty - "budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem", a także "oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli".

Choć niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi obecności Jezusa - rzekł Papież - to On jest przy nas. "Właśnie ta obecność, żywa i wierna, obecność w dziele stworzenia, obecność w Słowie Bożym i Eucharystii, we wspólnocie ludzi wierzących i w każdym człowieku odkupionym drogocenną Krwią Chrystusa, ta obecność jest niegasnącym źródłem ludzkiej siły" - wskazał Benedykt XVI.

Papież przestrzegał, by nie zniechęcać się spotkaniem z tymi, którzy kontestują wiarę, gdyż "nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze". Prosił również, by nie dziwić się przeciwnościom, jakiekolwiek są. Powiedział młodym, że "budować na skale znaczy liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy".

Papież wskazał młodzieży, żeby otworzyła się na Kościół. "Nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem!" - zachęcał. Mówił także: "Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony! Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi!

Na zakończenie Papież prosił młodych, by byli "świadkami nadziei, która nie boi się budować domu swojego życia, bo dobrze wie, że może liczyć na fundament, który nie zawiedzie nigdy: Jezusa Chrystusa".

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama