Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski: Notatka prasowa (2)

Notatka z podróży apostolskiej Benedykta XVI do Polski (pierwszy dzień)

Spotkanie ekumeniczne z Benedyktem XVI w luterańskim kościele św. Trójcy zgromadziło przedstawicieli Kościołów zgromadzonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła rzymskokatolickiego oraz anglikańskiego. Ojciec Święty zapewnił, że dążenie do jedności jest sprawą priorytetową Jego papieskiej posługi.

„Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu, że jednoczy nas, udziela nam swego Ducha, pozwala wspólnie — pomimo tego, co jeszcze nas dzieli — wołać: Abba, Ojcze” — rozpoczął swoje przemówienie Benedykt XVI. Papież podziękował za możliwość spotkania ekumenicznego podczas Jego pielgrzymki do Polski. „Upatruję w nim jeden z etapów realizacji mocnego postanowienia, które uczyniłem na początku mego pontyfikatu, że sprawą priorytetową w mojej posłudze będzie przywrócenie pełnej i widzialnej jedności chrześcijan” — podkreślił.

Ojciec Święty przypomniał spotkanie ekumeniczne z Janem Pawłem II w 1991 r., które także miało miejsce w tym samym miejscu. Nawiązał do Jego wysiłków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Wymienił także niektóre z ostatnich wydarzeń ekumenicznych w świecie, jak: publikacja Encykliki Ut unum sint; uzgodnienia chrystologiczne z kościołami przedchalcedońskimi; podpisanie w Augsburgu „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu"; spotkania z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i wspomnienie ekumeniczne świadków wiary XX wieku; wznowienie dialogu katolicko-prawosławnego w skali ogólnoświatowej, udział przedstawicieli niemal wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych w pogrzebie Jana Pawła II. Podziękował za „braterski ruch ekumeniczny” w Polsce, którego osiągnięciami są: podpisanie w roku 2000 deklaracji o wzajemnym uznaniu ważności Chrztu przez Kościół rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej; ustanowienie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej; powstanie bilateralnych komisji ds. dialogu teologicznego między katolikami a prawosławnymi, luteranami, polskokatolikami, mariawitami i adwentystami; publikacja ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i Księgi Psalmów; inicjatywa „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom", w której uczestniczą organizacje charytatywne Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

„Zadaniem uczniów Chrystusa, zadaniem każdego z nas staje się więc dążenie do takiej jedności, byśmy jako chrześcijanie stawali się czytelnym znakiem Jego zbawczego orędzia, które kieruje do każdego człowieka” — powiedział Benedykt XVI.

Papież zwrócił uwagę na dwie kwestie, których podjęcia wymaga troska o zjednoczenie chrześcijan. Pierwsza dotyczy spraw związanych z posługą charytatywną Kościołów (wcześniej Benedykt XVI podziękował za wspólne „Wigilijne Dzieło Pomocy”), druga — życia rodzinnego małżonków różnego wyznania chrześcijańskie (Papież podziękował za pracę nad stosownym dokumentem PRE i Episkopatu Polski). „Pokładając całą naszą ufność w Chrystusie, który objawia nam swoje imię, dążmy każdego dnia do pełni braterskiego pojednania. Niech Jego modlitwa sprawi, aby Jego Kościół na ziemi, w swej tajemnicy i w swej widzialnej jedności, stawał się coraz bardziej wspólnotą miłości, która jest odblaskiem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego” — zakończył przemówienie Ojciec Święty.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama